วาไรตี้
ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก

ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก
มาดูจำนวนผู้ใช้ภาษาที่มี ผู้ใช้มากที่สุดในโลกจากการสำรวจของ internetworldstats.com ใน 2 ประเภทด้วยกัน คือ ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก และ ภาษาที่มีคนใช้ทางอินเทอร์เน็ตมาก ที่สุดในโลก ครับ10 ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก

อันดับที่ 1 ภาษาจีนกลาง (Mandarin) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 873 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 1.3 พันล้านคน
อันดับที่ 2 ภาษาฮินดี (Hindi/Urdu) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 570 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ  970 ล้านคน
อันดับที่ 3 ภาษาสเปน (Spanish) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 330  ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 550 ล้านคน
อันดับที่ 4 ภาษาอังกฤษ (English) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 328 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 1.8  พันล้านคน*
อันดับที่ 5 ภาษาอาราบิค (Arabic) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ  232 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 260 ล้านคน
อับดับที่ 6 ภาษาโปรตุเกส (Postuguese) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 220 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 230 ล้านคน
อันดับที่ 7 ภาษาเบงกาลี (Bengali) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 203 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 253 ล้านคน
อันดับที่ 8 ภาษารัสเซีย (Russian) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 145 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 300 ล้านคน
อันดับที่ 9 ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 126 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 130 ล้านคน
อันดับที่ 10 ภาษาปัญจาบี (Punjabi) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 109 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 120 ล้านคน


ภาษาที่มีคนใช้ทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก

อันดับที่ 1 ภาษาอังกฤษ มีผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ต 26.8 %
อันดับที่ 2 ภาษาจีนกลาง มีผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ต 24.2 %
อันดับที่ 3 ภาษาสเปน มีผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ต 7.8 %
และภาษาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 26.4 %


ขอบคุณข้อมูล : Funders and Founders, internetworldstats.com
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter