วาไรตี้
วาไรตี้ > 14 ตุลาคม 2556, 12:15

ภาษีโสดคืออะไร  เป็นโสดผิดตรงไหน อยากโสดก็จงโสดต่อไป


ภาษีคนโสดช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา เกิดกระแสความร้อนแรงปนเบาๆขำๆเรื่องภาษีคนโสดขึ้น ซึ่งมาจากการที่นายเทอดศักดิ์  ชมโต๊ะสุวรรณ เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำเสนอ “เก็บภาษีคนโสด”  ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง การปรับโครงสร้างและปฏิรูปเศรษฐกิจช่วงเปลี่ยนผ่าน” เมื่อวันที่ 5 กันยายน  ที่ผ่านมานั้น ทำให้เกิดมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโซเชียลมีเดีย จะด้วยไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือต้องการให้เป็นกระแสก็เหลือจะเดา เพราะในเวปไซต์ดังๆ ต่างเผยแพร่ข่าวนี้ออกไป จนเป็นกระแส ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ เรียกมวลชนคนโสด ให้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนผ่านทวิตเตอร์ เฟชบุค และเพจต่างๆ ทั้งมีการทำภาพการ์ตูนเหน็บแนมล้อเลียนเกี่ยวกับการเก็บภาษีคนโสดส่งต่อๆกันในโลกไซเบอร์อีกด้วย

กระแสความแรงของข้อเสนอเก็บภาษีคนโสด ทำให้ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต้องออกโรงทำเอกสารชี้แจงในนามของคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต ขึ้น(ชี้แจงไว้ วันที่ 8 กันยายน 2556) “เรื่องความสับสนในเรื่องภาษีคนโสด กับ ข้อเสนอเพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและปฏิรูปเศรษฐกิจช่วงเปลี่ยนผ่าน”

เนื้อความระบุว่า แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ การประเมินการคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจปี 2556 ใหม่ ที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิตและศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปจัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับนักวิชาการจากหลายสถาบัน เรื่องการปรับโครงสร้างและปฏิรูปเศรษฐกิจช่วงเปลี่ยนผ่าน 

โดย ม.รังสิต ได้นำเสนอข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจ 8 ข้อ ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอปฏิรูป คือ การปรับโครงสร้างประชากรโดยเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อัตราการพึ่งพิงสูงในอนาคต และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วเกินไป  ซึ่งได้มอบหมายให้ ดร. เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ศึกษาในเบื้องต้นว่า จะทำอย่างไรที่จะมีนโยบายหรือมาตรการรองรับในช่วงสองทศวรรษข้างหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร  โดยที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก มีข้อเสนอหลากหลายเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เช่น มาตรการลดหย่อนภาษีให้กับลูกคนที่ 2 คนที่ 3 หรือ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูก เป็นต้น ส่วนข้อเสนอเก็บภาษีคนโสดเป็นข้อเสนอจากแนวความคิดของ ดร. เทอดศักดิ์ โต๊ะสุวรรณ และเป็นแนวคิดเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ได้ศึกษาวิจัยอย่างละเอียด เป็นการนำเสนอเชิงตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการถกเถียงกันในแวดวงวิชาการและในวงสัมมนาทางวิชาการ

“ภาษีคนโสด”จึงไม่ใช่ข้อเสนอของคณะเศรษฐศาสตร์แต่อย่างใด  และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเลย  เพราะเป็นเพียงข้อเสนอของนักวิชาการท่านหนึ่งที่ห่วงใยประเทศชาติและนำเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้มีการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ แต่เป็นที่น่าเสียใจที่สังคมไทยมีความแตกแยกสูงมากและได้นำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีคนโสด ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ประการใด นอกจากนี้ยังใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อนักวิชาการที่นำเสนอในเรื่องดังกล่าวใน โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการทำลายขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่บริการวิชาการเพื่อประโยชน์สาธารณะ”

ดร.อนุสรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการเก็บภาษีคนโสด  แต่คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ยึดถือนโยบายการให้เสรีภาพทางวิชาการ นักวิชาการทุกท่านสามารถนำเสนอความเห็นได้อย่างเป็นอิสระภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร การที่ผมไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีคนโสด เพราะการเก็บภาษีต้องยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค  ไม่ควรนำเอาสถานภาพโสดหรือแต่งงานมาเป็นเกณฑ์กำหนด

นอกจากนี้ ภาษีคนโสดยังมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ และไม่มีหลักประกันว่าอัตราเพิ่มของประชากรจะสูงขึ้น อีกทั้งการตัดสินใจแต่งงานยังเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ รัฐจึงไม่ควรมีนโยบายหรือมาตรการบริหารจัดการ หรือแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของประชาชน แต่ในทางวิชาการควรศึกษาไว้เพื่อเป็นข้อมูล และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางนโยบาย  เนื่องจากโครงสร้างประชากร และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยในอนาคต ที่ต้องเริ่มต้นวางแผนแก้ไขตั้งแต่วันนี้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรหรือการทำให้อัตราการเพิ่มประชากรสูงขึ้นจึงต้องใช้มาตรการที่อยู่บนแนวคิดแบบสมัครใจหรือสร้างแรงจูงใจในทางบวกมากกว่าแรงจูงใจในทางลบ

เรียกว่าไปกันใหญ่เลย จริงๆมันยังเป็นแค่ข้อเสนอเท่านั้นยังไม่มีการวิจัยใดๆ ถ้ามีการสรุปแนวคิดนี้ รับรองคนโสดคงโหวต NO แน่นอน นี่ขนาดเป็นข้อเสนอยังแทบม้วนเสื่อกลับบ้านแทบไม่ทันเลยพะยะค่ะCopyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter