ข่าวประชาสัมพันธ์
2014-06-20, 09:25:28

พช. ทำพีอาร์เชิงกลยุทธ์ กับโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่าน นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรม พช.สัมพันธ์สัญจรแบบ CSR ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญลุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ม.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ดารานักแสดง สื่อมวลชน ครอบครัวข่าว 3 โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ผู้บริหาร/ผู้แทนสำนัก กอง ศูนย์ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนCopyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter