ข่าวประชาสัมพันธ์
2014-06-25, 09:48:16

เอมิเรตส์มอบเงินรางวัลสนับสนุน 3 โครงการดีเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

สายการบินเอมิเรตส์ผู้เชื่อมโยงผู้คนและสถานที่ทั่วโลกได้ประกาศรายชื่อ โครงการที่ชนะการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วม ‘A Greener Tomorrow’ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการระดมเงินทุนและมอบเงินให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศที่กำลังพัฒนา

ราย ชื่อขององค์กรกว่า 400 องค์กรทั่วโลกได้ถูกเสนอเข้ามาในขั้นต้นผ่านทางผู้โดยสารและช่องทางโซเชี่ยล เน็ตเวิร์คของสายบินเอมิเรตส์ มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กรเพื่อการอนุรักษณ์และรักษาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงภาคสาธารณชน โดยองค์กรที่สมัครเข้ามานั้นมาจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งทุกๆโครงการมีความน่าสนใจและเป็นโครงการที่มีมาตรฐานสูง มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการอนุรักษ์สัตว์ป่า พื้นที่ทำกิน ต้นไม้ การผลิตแก๊สชีวภาพ งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และการขนส่งสาธารณะโดยใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเอมิเรตส์ได้ตัดสินใจมอบเงินรางวัลให้กับสามโครงการที่แตกต่างกัน เริ่มจากโครงการผลิตเตาเพื่อการหุงต้มในประเทศมาลาวี โครงการหมู่บ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการฝึกการทำเกตรกรรมแบบยั่งยืนใน ประเทศปากีสถาน และการดัดแปลงเครื่องยนตร์รถ jeepneys อันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงมะนิลาให้ใช้แบตเตอรี่แทนเชื้อเพลิงเพื่อลดการปล่อยมลพิษ

มร. วิลล์ ลุฟเบิร์ก, รองประธานฝ่ายต่างประเทศ การเมือง และสิ่งแวดล้อมของสายการบินเอมิเรตส์ กล่าวว่า เราตระหนักว่าหลายๆชุมชนรอบโลกนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นโครงการ ‘A Greener Tomorrow’ จึงมุ่งหวังที่จะช่วยชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการในการพัฒนาและ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนให้ดีขึ้น โครงการทั้งสามที่ได้รับคัดเลือกผ่าน ‘A Greener Tomorrow’ นั้นเป็นโครงการที่มีคุณสมบัติที่ปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะช่วยให้เกิด การพัฒนากับชุมชนและยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสายการบินเอมิเรตส์ ถือเป็นการเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืน

โครงการ ทั้งสามที่ได้รับคัดเลือกนั้น มีความเป็นนวัตกรรมที่เน้นความยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการสร้างโอกาสที่ชุมชนจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนอีก ด้วยมร. วิลล์ ลุฟเบิร์ก กล่าวเสริม

 

โครงการทั้งสามประกอบด้วย
Ripple Africa
โครงการ ผลิตเตาเพื่อการหุงต้มชานกู ชานกู โมโต ในเขตณาทาเบย์ ประเทศมาลาวีซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาและสุขภาพ เตาชานกู ชานกูนั้นเป็นทางเลือกที่สะอาดและปลอดภัยกว่าการหุงต้มด้วยวิธีแบบจารีต ประเพณีดั้งเดิม อีกทั้งยังง่ายกว่าและประหยัดกว่า ซึ่งถือเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เตาชานกู ชานกูนี้ยังช่วยลดปริมาณการตัดไม้ทำลายป่าและที่สำคัญยังช่วยลดการสูดดมควัน ที่เกิดจากการเผาไหม้ระหว่างการใช้เตาหุงต้มแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย
Heritage Foundation– หมู่บ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโมล์ค ชาริฟในประเทศปากีสถาน

โครงการ Heritage Foundation นั้นเป็นโครงการที่รวบรวมกิจกรรมหลายอย่าง เริ่มจากการสร้างหมู่บ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฝึกหัดทำกสิกรรมอย่างยั่งยืน ไปจนถึงการสร้างเตาไร้ควันและอบรมสมาชิกของหมู่บ้านให้รู้จักการใช้ เงินรางวัลที่ได้รับจากกองทุน ‘A Greener Tomorrow’ นั้นจะนำมาสนับสนุนโครงการ Heritage Foundation ในสามหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตฮาชิมมัคฉิรอบนอกเมืองทันโด อัลลาห์ยาร์ ประเทศปากีสถาน

 สถาบันเพื่อภูมิอากาศและความยั่งยืน(iCSC)รถ E-jeepneys ในประเทศฟิลิปปินส์

iCSC นั้นเป็นองค์กรที่ทำงานด้านความยั่งยืนของพลังงานและนโยบายด้านภูมิอากาศ โดยทำการดัดแปลงรถ E-jeepneys ซึ่งเป็นรถขนส่งสาธารณะที่โด่งดังของประเทศฟิลิปปินส์ โดยเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่เพื่อลดการปล่อยมลพิษทาง อากาศและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สาย การบินเอมิเรตส์เลือกแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เริ่มจากการรีไซเคิลถ้วยชามเก่าบนเครื่องบินที่หมดอายุการใช้งานจำนวนมหาศาล  เพื่อลดการทำลายด้วยการเผาไหม้ซึ่งจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่ง แวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับผิดชอบเปิดศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลทราย 225 km2 แห่ งดูไบ และเป็นผู้ริเริ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรีสอร์ทโวลแกนวัลเล่ย์ประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งมีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่นขนาดกว่า 1,680 เอเคอร์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สายการบินเอมิเรตส์ลงทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานานและทำอย่างต่อ เนื่อง ล่าสุดมีการจัดตั้งแคมเปญ ‘A Greener Tomorrow’  ซึ่งจะทำการระดมเงินทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือโครงการด้านสิ่งแวดที่เป็นประโยชน์และสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter