ข่าวประชาสัมพันธ์

2014-07-02

ปตท. สืบสานงานอนุรักษ์ ค่ายเยาวชนก๋องปู่จาต่อเนื่องปีที่ 12

 

เช้าวันนี้ (2 กรกฎาคม 2557) นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 4 กรกฎาคม 2557   ณ   คลังปิโตรเลียมลำปาง ปตท.  และ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง โดย นายไชยันต์  ปราบนคร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ร่วมกับจังหวัดลำปาง และ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัด โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา  ครั้งที่ 12 ขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ให้คงอยู่คู่กับชาวลำปางอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ประเพณีการตีก๋องปู่จาให้แก่เยาวชนใน พื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้คัดเลือกเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 91 คน จาก 13 อำเภอ เข้าร่วมเรียนรู้ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและครูภูมิปัญญาให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการตีก๋องปู่จา การเข้าฐานฝึกปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลการฝึกตีก๋องปู่จาเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในแก่น แท้ของรากฐานประเพณีตีก๋องปู่จาอีกด้วย

โครงการ ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาจัดขึ้นต่ออย่างเนื่องเป็นปีที่ 12 นับเป็นการดำเนินงานที่ ปตท. ภาคภูมิใจและตั้งใจสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่ที่ควรฝากไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และร่วมสืบสานประเพณีอัน ทรงคุณค่าของจังหวัดลำปางให้คงอยู่คู่กับชาวลำปางสืบต่อไป

นอกจาก การอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จาแล้ว ปตท. ยังได้มีส่วนร่วมกับชาวลำปางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และโครงการมอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ปตท. ในการเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศตลอดมา โดยล่าสุด คลังปิโตรเลียมลำปาง ปตท. ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานระดับประเทศประจำปี 2557 อีกด้วย นายไชยันต์ฯ กล่าวในตอนท้าย

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter