ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 2014-08-22, 16:16:59

กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนกำพร้า ยากจน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา กองทุนอิสลามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ(ธ.ก.ส.) ได้จัดงานมอบทุนการศึกษากองทุนซะกาต ให้นักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าและยากจน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กทม.

นายวันชัย พฤทธ์พจน์ เจ้าหน้าที่กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่  กล่าวเปิดงาน และให้ความรู้คำว่า “ซะกาต”ตามหลักศาสนาอิสลาม และที่มาของเงินซะกาต จากกองทนอิสลาม ธ.ก.ส. แก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน จาก ร.ร. หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม, ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ประถม, วิทยาลัยศาสนบริหารธุรกิจ ที่เข้ารับทุนซะกาต รวม 85 ทุน เป็นเงิน 85,000 บาท  และในงานมอบทุนซะกาตครั้งนี้ ผู้จัดการธ.ก.ส. สาขาหนองจอก ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารอิสลาม แก่ ร.ร.สุเหร่าลำต้นกล้วย เป็นจำนวน 50,000 บาท ด้วย

การมอบทุนซะกาต ของกองทุนอิสลามธก.ส. ในปีนี้ มีทั้งสิ้นจำนวน 477,867.14 บาท ซึ่งมาจากผลกำไรในการทำธุรกิจสินเชื่อ แบ่งสัดส่วนเข้ากองทุนซะกาต 2.5% และได้จัดสรรให้แก่นักเรียนที่เป็นลูกกำพร้าและมีฐานะยากจน ทั้งนี้มอบ ให้กับโรงเรียน  37 โรงเรียน มัสยิด 31 มัสยิด และมูลนิธิ 2 แห่ง โดยได้กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆในแต่ละปี

ความเพิ่มพูนจากธุรกิจอิสลาม สามารถจัดสรรปันส่วนมาช่วยเหลือ กลุ่มชาวมือล่าง ซึ่งเป็นการส่งต่อความดีที่มีแบบอย่างตามหลักศานา และปัจจุบันทำให้คนต่างศาสนิกได้รู้จัก “ซะกาต” วิธีการ วิธีคิด ที่ศาสนามีบัญญัติไว้เป็นเวลา กว่า1,600 ปี โดยธนาคารฯหวังว่า ธุรกิจของกองทุนอิสลาม ธ.ก.ส. จะมีเงินซะกาตที่มากขึ้นสามารถมาช่วยเหลือสังคมมุสลิมได้ต่อไป

 

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter