ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 2014-09-23 , 17:21:39

สวรส.ขับเคลื่อนเขตบริการสุขภาพ ครบวงจร “เซอร์วิส แพลน” ทุกภูมิภาค
          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
พาสื่อมวลชนดูงานเขตบริการสุขภาพ จ.พิษณุโลก อันเป็นพื้นที่ตัวอย่างเขตบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดหลัก “งานบริการครบเครื่องเรื่อง Service Plan หนึ่งในรูปธรรมจากงานวิจัยของ สวรส.ที่ขับเคลื่อนความรู้และเทคโนโลยีสู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืนของคนไทย

 

         โดยคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเขตบริการสุขภาพตัวอย่างใน จ.พิษณุโลก ที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช โดยมีการบรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเขตบริการสุขภาพโดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ชำนาญการและนักวิจัยของ สวรส.ร่วมบรรยาย โดยมี นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 2 /สสจ.พิษณุโลก และ นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนพร้อมนำชมส่วนบริการต่างๆ โดยโรงพยาบาลแห่งนี้มีการบริหารจัดการตามนโยบายเขตสุขภาพที่สอดรับกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่  ได้ดำเนินการในระบบดังกล่าวมาเป็นเวลา 1 ปี แล้ว หลังการปฎิรูปเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

 

       ทั้งนี้งานด้าน Service Plan ของโรงพยาบาลพุทธชินราช  มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนางานบริการและการรักษาผู้ป่วยด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การบริหารยาร่วมระดับภูมิภาค การนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการเปิด “ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง รพ.พุทธชินราช” ที่รองรับและให้บริการผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยศูนย์มะเร็งแห่งนี้มีเครื่องฉายรังสีด้วยระบบเลเซอร์อันทันสมัยมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท  ผ่านการคำนวณค่าที่แม่นยำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ภายใต้ดูแลของนักฟิสิกส์ประจำโรงพยาบาล  จึงสามารถให้บริการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย รพ.พุทธชินราช ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถฉายรังสีรักษาผู้ป่วยได้มากกว่า 75,000 ครั้งต่อปี จากเดิมที่เคยรักษาได้ 32,000 ครั้งต่อปี

 

      นอกจากนี้ หัวใจสำคัญอีกประการของเขตบริการสุขภาพแบบ Service Plan ยังรวมถึงการ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลระดับชุมชนด้วย อาทิ การส่งต่อผู้ป่วยหรือการประสานงานผ่านเทคโนโลยีด้านต่างๆ ระหว่างโรงพยาบาลพุทธชินราช และโรงพยาบาลวังทอง ที่ตั้งอยู่ในเขต อ.วังทอง ที่โดดเด่นด้วยการรองรับการผ่าตัด มีแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมลงพื้นที่ให้การรักษาผู้ป่วย ซึ่งรพ.วังทอง สามารถรองรับผู้ป่วยจากอำเภอรอบๆ และผู้ป่วยจากจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายจังหวัด ผ่านการเชื่อมโยงและประสานงานกับ รพ.พุทธชินราช จึงช่วยลดการแออัดของรพ.ในเมืองได้อย่างมาก  อันเป็นไปตามแนวคิดงานบริการครบวงจรของเขตบริการสุขภาพ ที่ รพ.ขนาดใหญ่และขนาดเล็กในชนบทที่ไกลออกไปจากตัวเมืองมีการให้บริการที่ เชื่อมโยงกัน สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย  และประหยัดเวลาในการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรักษาผู้ป่วยเคสฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter