ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 2014-10-14, 20:23:49

ประธานกรรมการ นำทีมผู้บริหารและพนักงานธนาคารอิสลามฯ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด กรรมการ และนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลา ศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter