สาระน่ารู้
สาระน่ารู้ 2014-09-19 , 14:31:18

เชื้อก่อโรคในขนมโตเกียว
         ขนมโตเกียว ขนมหวานที่เรามักเห็นมีขายอยู่ตามริมบาทวิถี หน้าโรงเรียนหรือตามงานวัด ขนมโตเกียวที่มีขายตามรถเข็นทุกวันนี้มีทั้งไส้หวาน ไส้เค็ม และไส้ผสมสำหรับคนมีรสนิยมชอบทั้ง 2 ไส้

          กระบวนการผลิตขนมโตเกียว ผู้ขายจะใช้มือสัมผัสกับส่วนประกอบต่างๆโดยตรงและหลายครั้งหากกระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้ขายไม่รักษาสุขอนามัยส่วนตัว ไม่ล้างมืออย่างสม่ำเสมอและล้างมือไม่ถูกวิธี ก็อาจทำให้เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในขนมโตเกียวได้ โดยเฉพาะ "ขนมโตเกียวไส้หวาน" หรือไส้ครีมที่มีส่วนผสมหลักเป็นแป้งข้าวโพด ไข่ไก่ น้ำตาล นม เนย

          ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มักพบเชื้อก่อโรคปนเปื้อน หากเก็บไว้นานๆ โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เดี๋ยวร้อนแดดจัด เดี๋ยวฝนตกแบบนี้ ยิ่งทำให้เชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในขนมโตเกียวเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

          เชื้อก่อโรคที่อาจพบปนเปื้อนนั้น ได้แก่ สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส แน่นอนว่าหากมันปนเปื้อนอยู่ในอาหารเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เชื้อชนิดนี้สามารถสร้างสารพิษที่เรียกว่า เอนเทอโรทอกซิน ขึ้นมาได้ เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เมื่อเราได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวในช่องท้องและอ่อนเพลีย โดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและความต้านทานสารพิษของแต่ละคน หากเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อาการอาจดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่หากเป็นเด็กเล็กที่มีความต้านทานต่อโรคต่ำ ยิ่งต้องระวัง เพราะอาการอาจดีขึ้นได้ช้า

          เมื่อขนมโตเกียวเป็นอาหารที่ใกล้ตัวผู้บริโภคอย่างเราๆขนาดนี้ วันนี้สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้สุ่มตัวอย่างขนมโตเกียวไส้หวานจำนวน 4 ตัวอย่าง จาก 4 ย่านการค้า ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของ “เชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส” ปรากฏว่าไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อชนิดนี้ในทุกตัวอย่าง ทางที่ดีควรเลือกซื้อขนมโตเกียวจากร้านที่สะอาด และซื้อที่ปรุงสุกใหม่ๆทุกครั้ง
ที่มา : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter