ในประเทศ
ในประเทศ 2014-05-29, 19:10:13

เปิด 'ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน' ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ใต้กฎอัยการศึก

คณะทนายความรวมตัวเปิดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คำปรึกษาทาง กฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงกฎระเบียบ รวมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในระหว่างมีการบังคับ ใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศในขณะนี้

จากกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งประกาศและระเบียบเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากหลายฉบับ รวมทั้งได้มีประกาศเรียกให้บุคคลเข้าไปรายงานตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจับกุม กักตัวบุคคล ตามกฎอัยการศึก อาจทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจและกังวลใจ คณะทนายความด้านสิทธิมนุษยชน จึงรวมตัวกันเปิดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและรวบรวมข้อมูล และทำฐานข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อ กระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะจัดให้มีทนายความและอาสาสมัคร ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการปฏิบัติตน รวบรวมข้อมูล รวมทั้ง เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในพื้นที่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน โดย หากประชาชนมีปัญหาต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาเบื้องต้น ให้โทรศัพท์มาปรึกษาเบื้องต้นได้ที่ 096-7893172 หรือ 096-7893173 เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา หรือที่ tlhr2014@gmail.com
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter