ในประเทศ

ในประเทศ / 5 ธันวาคม 2556

พระราชดำรัส “ในหลวง” ทรงขอคนไทยตระหนัก “หน้าที่” เพื่อส่วนรวม
"บ้านเมืองเป็นปึกแผ่น-ร่มเย็นมาช้านาน" พระราชดำรัส"ในหลวง"ทรงขอคนไทยตระหนัก"หน้าที่"เพื่อส่วนรวม

เมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข ออกมาทางถนนเพชรเกษม เพื่อไปยังท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล ในการเสด็จออกมหาสมาคม ท่ามกลางพสกนิกรชาวไทย ซึ่งสวมเสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ภปร ที่มารอเฝ้่าฯรับเสด็จจำนวนมาก

ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ประชาชนจำนวนมาก ได้ตะโกน "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลื่มปิติที่ได้เห็นพระองค์ อย่างใกล้ชิด ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และความสุขที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่าน

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารอรับ ด้วยพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฏล มหาเศวตฉัตร โดยมีทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ขณะนั้นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ

จบแล้ว ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส ตอบความว่า

"ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน

บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก แลัวตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นตลอดไป"

จากนั้นผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพ ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินกลับ


ที่มา มติชน

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter