ในประเทศ

ข่าวการศึกษา | 19 ธันวาคม 2556, 18:10

ข่าวการศึกษา บรูไนมอบทุนการศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 3 แห่งรัฐบาลบรูไนมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก แก่นักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2557/2558 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 3 แห่ง

ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับแจ้งจาก กระทรวงการต่างประเทศ ว่า รัฐบาลบรูไนเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก แก่นักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2557/2558 เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ Universiti Brunei Darussalum (UBD) , Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) และ Institut Teknologi Brunei (ITB)

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรงการต่างประเทศและการค้าบรูไน คือ http://www.mofat.gov.bn/indes.php/announcement หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ scholarship@mfa.gov.bn และสามารถยื่นในสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย โดยมีกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 มกราคม 2557

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter