ในประเทศ

ในประเทศ I 21 มกราคม 2557, 14:15

ปตท. เตรียมดำเนินคดีผู้จัดทำและเผยแพร่ภาพกล่าวหา ปตท. หมิ่นสถาบันนาย ประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม  ปตท. เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ไม่หวังดีจัดทำและเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความ ปตท. สนับสนุนหนังสือแดงล้มเจ้า นั้น ว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ และมีเจตนาสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท. ขอยืนยันว่า ไม่เคยสนับสนุนโฆษณาใดๆ ในหนังสือดังกล่าว ดังนั้นการที่มีผู้ไม่หวังดี จัดทำและนำภาพที่กล่าวข้างต้น มาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมเขียนข้อความอันเป็นเท็จให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ ปตท. นั้น ปตท. จะดำเนินคดีกับผู้กระทำดังกล่าว และใคร่ขอเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อความหรือภาพที่กล่าวนี้ว่า อาจจะเข้าข่ายถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกัน

นาย ประเสริฐ สลิลอำไพ ย้ำว่า ปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงาน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาโดยตลอด 35 ปี จึงขอให้ประชาชนและผู้บริโภคทุกท่านมั่นใจในการดำเนินงานของ ปตท. ว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปCopyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter