ในประเทศ
ในประเทศ I 24 มกราคม 2557, 20:17

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดพิธีทางศาสนาอิสลาม วันทหารผ่านศึกปี 57


ทหารผ่านศึก มุสลิมวันทหารผ่านศึก เป็นวันที่ทหารไทยกลับมาจากการรบสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการช่วยเหลือครอบครัวทหาร ที่เสียชีวิตจากการรบ มีการสงเคราะห์โดยผ่านการเห็นจากรัฐบาล มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สำหรับในวันทหารผ่านศึกประจำทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้กำหนดให้มีพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียหายของเหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลาย โดยในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ จะเป็นการประกอบ พิธีทางศาสนาพุทธ คริสต์ และ อิสลาม

ในบ่ายวันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557) เวลา 13.30 น. พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2557 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (คลองตัน) ซอยมูลทรัพย์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารญ์เกียรติคุณ พลเรือเอก นคร ทนุวงษ์ เป็นประธานในการประกอบพิธี

ในการนี้ ได้มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลาม คณะทูตานุทูตจากกลุ่มประเทศมุสลิม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนทหารผ่านศึกที่นับถือศาสนอิสลาม และปราชาชนร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนอิสลาม เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นในทุกปี เพื่อเป็นการขอพรให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาอิสลาม

นอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น.จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาคริสต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยมี พลตรี ปราโมทย์  รัตโนภาส เป็นประธานในพิธี ณ วัดแม่พระฟาติมา เขตดินแดง กรุงเทพฯ และการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ  ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี ดี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคาร 2 ชั้น 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2557 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้กำหนดจัดงานวันทหารผ่านศึก  3 กุมภาพันธ์ 2557 ภายใต้ชื่องาน “3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก ร่วมรำลึก และเชิดชู ผู้เสียสละ”ทหารผ่านศึก มุสลิม


Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter