ในประเทศ
ในประเทศ | 30 มกราคม 2557 15:22


กรมการกงศุลเปิดที่ทำหนังสือเดินทางเพิ่ม

ประกาศเรื่อง การเปิดให้บริการหนังสือเดินทางที่สำนักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา

ตามที่กรมการกงสุลต้องปิดระบบหนังสือเดินทางที่อาคารถนนแจ้งวัฒนะ
และที่สำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่งทั่วประเทศ มาตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 ยกเว้นที่บางนาและปิ่นเกล้าซึ่งใช้เครื่องสำรอง นั้น
โดยที่ขณะนี้ ในด้านเทคนิค ระบบเครื่องผลิตสำรองสามารถรองรับ
ได้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรมการกงสุล
จึงขอประกาศเปิดให้บริการเพิ่มเติมดังนี้

1. เปิดให้บริการหนังสือเดินทางเพิ่มเติมที่สำนักงาน

หนังสือเดินทาง ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา เท่านั้น
เปิดให้บริการคิวแรกเวลา 08.30 น.
เริ่มวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

2. สำนักงานทั้งสามแห่งสามารถรองรับได้ 200 ท่าน/วัน/สำนักงาน

3. การรับเล่มหนังสือเดินทาง : ภายใน 30 วันนับจากวันยื่นคำร้อง โดยรับเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้น

ด้วยข้อจำกัดในการผลิตหนังสือเดินทางในช่วงนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางหรือมีกำหนดเดินทางในเดือนเมษายนเป็นต้นไป ได้โปรดชะลอการขอหนังสือเดินทางไว้ก่อน เพื่อให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับโอกาสการมีหนังสือเดินทาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


วันที่ 29 มกราคม 2557
กรมการกงสุล

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter