การเมือง
การเมือง 2014-05-20

สหรัฐแถลงกังวลสถานการณ์ไทย หลังทหารประกาศกฎอัยการศึกวันนี้ ( 20 พ.ค.57) หลังจากที่กองทัพได้ประกาศกฎอัยการศึก หน้าเว็บไซต์ของ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ คำแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เจน ซากี เนื้อหาดังนี้


คำแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เจน ซากี

20 พฤษภาคม 2557


เรา ได้รับทราบรายงานที่ว่ากองทัพบกไทยได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว และเรากำลังติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เรายังคงมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิกฤติทางการเมืองที่ถลำลึกยิ่งขึ้น ในประเทศไทย และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักการประชาธิปไตย ซึ่งรวมถึงการเคารพเสรีภาพในการพูด เราเข้าใจว่า กองทัพบกไทยได้ประกาศไว้ว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ไม่ใช่การก่อรัฐประหาร เราหวังว่า ทางกองทัพบกไทยจะยึดมั่นให้การประกาศครั้งนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเพื่อ ป้องกันเหตุความรุนแรง และไม่เป็นการบ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขความแตกต่างผ่านการเจรจาและแสวงหา หนทางก้าวไปข้างหน้าต่อไป ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นของการเลือกตั้งเพื่อชี้ชัด ถึงความปรารถนาของประชาชนชาวไทย


Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter