การเมือง
การเมือง / 20 พฤศจิกายน 2556

มติ 6:3 ศาลรัฐธรรมนูญชี้แก้รธน.ขัด ม.68 แต่ยกคำร้องยุบพรรคมติศาลรัฐธรรมนุญ 6 ต่อ 3 ชี้ แก้รธน. ขัด ม.68 ส่วนคำร้องขอยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิชี้ไม่เข้าเงื่อนไข ยกคำร้อง

วันนี้ (20 พ.ย.) เมื่อเวลา 13.20 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในการพิจารณาคำร้องที่ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา กับคณะ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ นายสาย กังกเวคิน ส.ว.ระยอง กับคณะ และนายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นขอให้วินิจฉัย กรณีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา กับพวก รวม 312 คน ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับที่มาของส.ว. ไม่ชอบทั้งในเชิงรูปแบบ กระบวนการ และเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญ ว่าถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 6 : 3 ว่าร่างแก้ไขที่มาส.ว. เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และมีมติ 5 : 4 การแก้ไขมีเนื้อความที่เป็นสาระสำคัญขัดแย้งรัฐธรรมนูญปี2550 อันทำให้ผู้ถูกร้องได้อำนาจปกครองประเทศโดยวิถีทางไม่เป็นธรรม

ส่วนคำร้องขอยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิเห็นว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขตามรธน. ศาลจึงยกคำร้อง

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter