การเมือง
การเมือง / 9 ธันวาคม 2556, 9:00

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ประกาศยุบสภาฯ แล้ว
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และรมว.กลาโหม แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายพระราชกฤษฎีกายุบภสาผู้แทนราษฎรแล้ว

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และรมว.กลาโหม แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่า จากการหารือรับฟังจากทุกภาคส่วน ตนตัดสินใจขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายพระราชกฤษฎีกายุบภสาผู้แทนราษฎรแล้ว

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวถึงเหตุผลว่า การยุบสภาเป็นการกระบวนการตามปกติขอวระบอบประชาธิปไตย ตามที่หลายประเทศใช้อยู่ ประเทศไทยใช้ธรรมเนียมปฏิบัติมาตลอด

ตามที่รัฐบาลเข้ารับหน้าที่บริหารเมื่อ 23 ต.ค.2554 มีภารกิจสำคัญแก้ไขปัญหาภายในประเทศ อุทกภัย เศรษฐกิจ ฟื้นฟูประชาธิปไตยและพยายามสร้างความปรองดองในประเทศ รัฐบาลดำเนินการอย่างสุดความสามารถ แก้ปัญหาลุล่วง แต่ประเด็นด้านความขัดแย้งการเมืองยังอยู่ต่อเนื่อง

แม้รัฐบาลจะสร้างความเข้าใจ เสนอแนวทางแก้รธน. เปิดเวทีปฏิรูปการเมือง ทำประชามติ ยังมีผู้เห็นต่างและคัดค้าน รัฐบาลรับฟัง แต่ปรากฎว่ามีจำนวนผู้คัดค้านจำนนหนึ่งและฝ่ายค้านเลือกใช้การชุมนุต่อต้านนอกเวทีรัฐสภา รัฐบาลพยายามบริหารด้วยท่าทีประนีประนอม เคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน เพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้ประเทศและคนไทยสูญเสียอีก แต่สถานการณ์วันนี้รัฐบาลคำนึงถึงแนวคิดที่แตกต่าง ต่างฝ่ายอ้างเป็นตัวแทนประชาชน

รัฐบาลจึงเห็นว่าภายใต้ระบอบปชต. นำมาแตกแยกของคนในชาติ มีความรุนแรงเกิดความสูญเสียขึ้น จึงตัดสินใจคืนอำนาจให้ประชาชน ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเป็นวิถีทางประชาธิปไตย ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าคนส่วนใหญ่ต้องการแนวทางไหน ให้ใครบริหารประเทศ ขอเชิญชวนทุกกลุ่มทุกพรรคใช้เวทีเลือกตั้งในระบอบปชต.เป็นทางเลือกตั้งให้คนไทย

ทั้งนี้ เมื่อยุบสภาแล้ว รมต.ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง แต่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ารมต.ใหม่จะเข้ารับหน้าที่
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter