การเมือง
การเมือง / 8 ธันวาคม 2556

แถลงการณ์สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
9 ธันวา ลาหยุดงานเพื่อชาติ


สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 8 เรียกร้อง ลาหยุดงานเพื่อชาติพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556แถลงการณ์ (ด่วนที่สุด)
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
ฉบับที่ ๘
 
เรื่อง ลาหยุดงานเพื่อชาติพร้อมกัน วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖


เป็นที่ปรากฏชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หมดความชอบธรรม
 และล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการบริหารประเทศ เพราะประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในพระปรมาภิไธยวินิจฉัยคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่ารัฐบาลนี้ใช้อำนาจ
โดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ มีผลผูกพันโดยคณะรัฐมนตรีและองค์กรของรัฐทุกองค์กร จึงไม่มีสิทธิ์ บริหารประเทศอีกต่อไป และเป็นรัฐบาลโมฆะตั้งแต่บัดนั้น


ดังนั้น เราประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามมาตรา ๓ แห่งรัฐธรรมนูญได้พร้อมใจกันปฏิบัติการร่วมกันกับมวลมหาประชาชนทั่วประเทศ ทวงอำนาจคืน โดย สรส. มีมติเป็น
เอกฉันท์ขอให้พี่น้องพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ลาหยุดงานอีก ๑ วัน ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมาพร้อมกันที่กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๙ น. ซึ่ง สรส. ได้ควบคุมไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อร่วมกันเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๙ เพื่อทำการปฏิรูปการเมือง เอารัฐวิสาหกิจคืนมา เอาประเทศไทยคืนมา


ขอให้ประธานสหภาพแรงงานองค์กรสมาชิกทุกแห่งได้ออกแถลงการณ์ขอความร่วมมือให้สมาชิกปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ขอขอบคุณอย่างสูงด้วยความเชื่อมั่นในพลังของรัฐวิสาหกิจทุกคน
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter