การเมือง

การเมือง 9 ธันวาคม 2556 เวลา 18:36 น.

“สุเทพ” แถลงประกาศใช้ ม.3 เรียกสิทธิ์คืนอำนาจจากรัฐบาลแถลงการณ์ คำต่อคำ สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ขึ้นเวทีนางเลิ้ง 9 ธันวาคม 2556
 
วันนี้ (9 ธ.ค.) เวลา 18.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ขึ้นเวทีนางเลิ้งอ่านแถลงการณ์ ปรากฏชัดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกคลอบงำโดยทักษิณ นักโทษหนีคดีอาญา ละเมิดกฏหมาย และรัฐธรรมนูญหลายประการ เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของทักษิณ เผด็จการเสียงข้างมาก ส.ส.ที่นำโดยกลุ่มการเมืองเผด็จการเสียงข้างมาก ผ่านร่าง พรบ.นิรโทษกรรม แก่ผู้กระทำผิดการชุมนุมทางการเมือง
 
นิรโทษกรรมย้อนหลังไปถึงปี 2547 โดยมุ่งหมายลบล้างการกระทำความผิดกรณีกรือเซะ ตากใบ และการกระทำตามนโยบายในการปราบปรามยาเสพติด เป็นนโยบายของทักษิณ มีผู้เสียชีวิต 2,873 คน อันเป็นการไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม ทั้งยังรวบรัดลงมติฯ ในเวลา 04.30 น. ทรยศ ประชาชน นอกจากนี้ยังขัดต่อหลักการ ประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง เพราะกล่าวอ้างเสียงข้างมาก เอื้อประโยชน์คนบางคน เร่งรัด เร่งรีบ ผิดวิสัยผู้สุจริต ล้มล้างการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการและฝ่ายตรวจสอบ แม้นายกฯ จะบอกว่่า รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้เสนอ แต่ รัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภา จึงไม่อาจปฏิเสธ รัฐบาลเพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมายของมวลชนที่สนับสนุน รัฐบาล เป็นเหตุให้ นักศึกษารามฯ ถึงแก่ความตาย ให้ตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รัฐบาลยังเลือกปฏิบัติกรณีที่คนของฝ่ายตนได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจลปี 53 ให้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าผู้เสียหายทั่วไป เยียวยาเหนือกว่าทหาร รัฐบาลสร้างความแตกแยกในสังคมอย่างรุนแรง ร้าวลึก และกว้างขวาง ปลุกปั่่น ยุยงและหลอกลวงในหมู่ ประชาชน เพื่อให้กระด้างกระเดื่องต่อ กฏหมายแผ่นดิน
 
ผู้ชุมนุมซึ่งไม่เห็นด้วยกับ รัฐบาลกลับถูก รัฐบาลนี้ใช้กฎหมายเล่นงานอย่างเต็มที่ สองมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด เลือกใช้หลักนิติธรรมเฉพาะที่ตนได้ประโยชน์ มือถือสาก ปากถือศีล รัฐบาลเล่นพรรคเล่นพวก แต่งตั้งพวกพ้องของตนให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงเพื่อรับใช้ทักษิณ จนทำให้เกิดความเสียหายแก่หลักคุณธรรม ธรรมมาภิบาล ประพฤติมิชอบในวงราชการ ใช้นโยบายประชานิยมที่ก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย เสียหายโดยรวม ระบบการเงินการคลังและงบประมาณเสียหาย โครงการจำนำข้าว ทุจริตและเกิดความเสียหายแก่ประเทศหลายแสนล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ำกู้เงินหลายแสนล้าน ส่อทุจริตคอรัปชั่่นฯ กู้ เงิน 2.2 ล้านบาท ฉ้อฉล แนวโน้มนำไปสู่การทุจริตและการดำเนินโครงการ สร้างหนี้ผูกพันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ได้ประโยชน์สูงสุดคือทักษิณและครอบครัว กระทำอุกอาจ ซึ่งหน้า

กปปส.จึงไม่อาจยินยอมให้กลุ่มการเมือง เผด็จการเสียงข้างมาก และทุนนิยมผูกขาด เมื่อ รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ทรยศประชาชนด้วยการใช้อำนาจเพื่อความมั่นคงและผาสุกของทักษิณ ครอบครัว และบริวาร ทำลายสัญญาประชาคมอย่างชัดแจ้ง ประชาชนไม่อยู่ใต้อำนาจอีกต่อไป ดังนั้น การใช้อำนาจของ ประชาชน ตามมาตรา 3 ของ รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า....ขอประกาศว่า มวลมหาประชาชน ที่ได้แสดงพลังร่วมกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์มีความ จำเป็นต้องพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตย ใช้สิทธิเรียกคืนอำนาจปกครองแผ่นดิน อันเป็นการประชาภิวัฒน์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขจัดภยันตรายอันเกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไปและดำเนินการทางการเมือง ให้เป็นธรรม กปปส. ขอประกาศยืนยันแทน มหาประชาชน ว่าพวกเราทั้งหลายมีความจงรักภักดีฯ และจะร่วมพิทักษ์ราชบัลลังก์ด้วยชีวิต ขอความร่่วมมือจาก ประชาชน ในการสร้างอนาคตที่เป็นธรรม ผาสุก สงบ สันติ เพื่อลูกหลานอนุชนรุ่นหลังสืบไป

by Supatsorn ที่มา วอยซ์ทีวี

 

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter