การเมือง
การเมือง I 24 มกราคม 2557, 18:20

ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ เลื่อนเลือกตั้งได้


ศาลรัฐธรรมนูญ


ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 8-0 สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ ให้นายกฯ และประธาน กกต.ร่วมหารือเพื่อออก พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่

วันนี้ (24 ม.ค.) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อวินิจฉัยอำนาจระหว่างองค์กร ในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ หลังจากที่ทาง กกต.มองว่า การเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ มีอุปสรรคและปัญหาหลายประการ

ภายหลังจากที่ใช้เวลาการประชุมนานกว่า 7 ชั่วโมงในที่สุด ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 ต่อ 0 เสียง ว่า สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ ส่วนอำนาจหน้าที่ในการเลื่อนเลือกตั้งนั้น ตุลาการศาลฯ มีมติ 7 ต่อ 1 เห็นว่า ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี และ กกต. โดยประธาน กกต.ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการหารือ เพื่อออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter