การเมือง

การเมือง | 27 มกราคม 2557, 12:19

สหรัฐฯแถลง กังวลไทยปิดกั้นหน่วยเลือกตั้ง ชี้ขัดขวางพลเมืองลงคะแนนถือว่าละเมิดสิทธิสากล


วันนี้ (27 ม.ค.) เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เผยแพร่คำแถลงของ Jen Psaki โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ  กรณี เหตุการณ์ความวุ่นวายอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งในประเทศไทย ระบุ สหรัฐเป็นกังวลอย่างมากกรณีความพยายามปิดกั้นหน่วยเลือกตั้ง ชี้ การขัดขวางไม่ให้พลเมืองใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงถือเป็นการละเมิดสิทธิสากล

โดย คำแถลงของ Jen Psaki โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ในนามกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 26 มกราคม 2557 มีใจความว่า

“สหรัฐอเมริการู้สึกกังวลอย่างมากกับความพยายามปิดกั้นหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งในประเทศไทย ตลอดจนเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นล่าสุด สหรัฐอเมริกาไม่เข้าข้างฝ่ายใดในความขัดแย้งทางการเมืองนี้และสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ

“ทว่า การขัดขวางไม่ให้พลเมืองใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงถือเป็นการละเมิดสิทธิสากลของพลเมืองเหล่านั้นและไม่สอดคล้องกับค่านิยมแห่งประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาขอย้ำถึงข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ให้ทุกฝ่ายระงับการใช้ความรุนแรง พยายามอดทนอดกลั้นและมุ่งมั่นที่จะเจรจาอย่างจริงใจเพื่อแก้ปัญหาความคิดต่างทางการเมืองอย่างสันติในแนวทางประชาธิปไตย”Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter