เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ » 2014-04-16

อ.ต.ก.จัด 3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

 


อ.ต.ก.ดัน 3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ครอบคลุมปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร ทั้งการจัดหาตลาด ลดค่าครองชีพ ตลอดจนช่วยกระจายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการช่วยเหลือด้านการลดต้นทุนการผลิต

นายธเนศพล ธณบุณยวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการทำการตลาดของสินค้าเกษตรในช่วงดังกล่าวว่า “ในช่วงฤดูแล้งจะมีผลิตผลหลายตัวที่จะประสบปัญหาในสองด้าน คือการที่ไม่สามารถทำการผลิตได้ และการทำการผลิตได้ผลแต่ไม่สามารถหาช่องทางการจำหน่ายได้ หรือสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทางอ.ต.ก.ในฐานะหน่วยงานที่มีนโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จึงมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในสามแนวทาง คือ อ.ต.ก.ได้จัดโครงการตลาดอ.ต.ก.เคลื่อนที่ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และเกษตรกรทั่วไป โดยมีราคาถูกกว่าที่จำหน่ายในท้องตลาดประมาณ 20 % ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือประชาชนแล้วยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดกระจายผลิตผลให้กับเกษตรอีกด้วย

ส่วนมาตรการที่สองจะเป็นเรื่อง ของการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลผลิตที่มีออกมาและไม่ได้รับความเป็นธรรม ในด้านราคา ซึ่งในส่วนนี้ ก็ขอให้ให้พี่น้องเกษตรกรรวมตัวกันมา ติดต่อมาที่ อ.ต.ก.ซึ่งทางอ.ต.ก.มีความยินดีที่จะจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตให้กับ เกษตรกร โดยทางอ.ต.ก.จะจัดมุมพิเศษสำหรับการช่วยระบายสินค้าทางการเกษตร ที่มาจากเกษตรกรโดยตรง และเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีความเข้าใจในเรื่องของการทำการตลาดสินค้าเกษตร ด้วยตนเอง

ขณะที่ส่วนที่สามจะเป็นเรื่องของ การช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรในพื้นที่ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้  มีน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ อ.ต.ก.ก็มีโครงการที่จะเข้าไปจำหน่ายปัจจัยการผลิต ราคาถูก และมีสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย ให้นานถึง 4 เดือน ที่เป็นโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรตามปกติอยู่แล้ว

โดยทั้งสามมาตรการนี้ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่เฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น แต่มาตรการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินงานในช่วง 6 เดือน และหากเกษตรกรเกิดปัญหาใดๆ ในด้านผลิตผลการด้านการเกษตรก็สามารถติดต่อสอบถามมายังอ.ต.ก.เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ หรือเสนอแนะให้ช่วยเหลือได้ตลอดเวลา”ผอ.อ.ต.ก.กล่าว   

 

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter