เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ 2014-06-06, 12:17:37

ไอแบงก์ลุยขายประกันตะกาฟุล กับ 3 บริษัทประกันภัยชั้นนำ ผ่านช่องทาง 129 สาขา


ไอแบงก์ ธนาคารอิสลาม

ไอแบงค์ จับมือ 3 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ไทยประกันชีวิต, เมืองไทยประกันชีวิต, อาคเนย์ประกันภัย ร่วมลงนามMOU ให้บริการประกันตะกาฟุล  เพิ่มความหลากหลาย บริการทางการเงินตอบสนองกลุ่มลูกค้าเข้าถึงประกันชีวิต และกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงและการออม ผ่านช่องทาง 129 สาขา ตั้งเป้าสร้างกองทุนตะกาฟุลครึ่งปีหลังโตขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2557 ไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) จัดงาน “พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลประกันชีวิต/ประกันภัย” ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

โดยมีผู้บริหารของธนาคารอิสลามฯและผู้บริหาร 3 บริษัทประกันชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด นายหลักชัย สุทธิชูจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  นายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในระบบการเงินการธนาคาร เนื่องจากในปัจจุบัน ธนาคารชั้นนำต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญแก่การให้บริการประกันประเภทต่าง ๆ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก กอปรกับธนาคารมีกลุ่มลูกค้ามุสลิมจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการทำประกันชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ธนาคารจึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการประกันตะกาฟุล

ไอแบงก์ ธนาคารอิสลาม


สำหรับการให้บริการประกันชีวิตที่ถูกต้องนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือระหว่างกันตามหลักการตะกาฟุล เสมือนสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมประกัน ตกลงจะร่วมแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุน เมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญเสียตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือเป็นการออมเงินร่วมกันในกิจการที่ศาสนาอิสลามส่งเสริมทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จาก 3 บริษัทประกันชั้นนำ เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และความพร้อมขององค์กรในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของธนาคาร และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนา (ชะรีอะฮ์) อีกทั้งองค์กรมีความพร้อมในด้านทีมงานที่มีประสบการณ์ และระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถรองรับการให้บริการผลิตภัณฑ์สำหรับสาขาของธนาคารได้

          

"การให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันตะกาฟุล จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร เมื่อใช้บริการผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคาร ในการเป็นสถาบันทางการเงินที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานเพื่อชาวไทยมุสลิมอย่างทั่วถึง" ดร.ครรชิตกล่าว

              

ทั้งนี้ พี่น้องมุสลิมสามารถซื้อสัญญาตะกาฟุลผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และหากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จาก เจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา หรือฝ่ายสินเชื่อรายย่อยฯ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โทร.02-650-6999 ต่อ 6924, 2471, 6915

              
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter