เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ 2014-06-18, 12:23:42

ไอแบงก์ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT เปิดช่องทางการเงิน สมาชิกสหกรณ์ใช้ ATM สะดวก


ไอแบงก์ ธนาคารอิสลามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ ร่วมมือกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT พัฒนาการบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในเครือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด ผ่านเครื่อง ATM ไอแบงก์ 193 เครื่องทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT  จัด “ พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก
โดยมี นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์  รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  ประธานกรรมการด าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT  ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมแถลงถึงกรอบความร่วมมือ


ทั้งนี้นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ว่า การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตกลงที่จะพัฒนาการบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด ที่ถือบัตรกดเงินสดสหกรณ์สามารถใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็มของไอแบงก์รวมทั้งสิ้น 193 เครื่องทั่วประเทศ


สำหรับโครงการดังกล่าว จะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการใช้บริการของผู้ถือบัตรกดเงินสดสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยฯ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2.7 หมื่นราย โดยผู้ถือบัตรกดเงินสดสหกรณ์สามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือ หรือเบิกถอนเงินสด ได้ทุกแห่งทั่วในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกเครื่องของธนาคาร โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรม สำหรับการทำรายการถอนเงินสด คิด 9 บาทต่อรายการ และรายการสอบถามยอดเงินคงเหลือ 5 บาทต่อรายการ


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร แต่ในช่วงแรกจะไม่มากนัก เนื่องจาก ยังมีผู้ถือบัตรกดเงินสดสหกรณ์อยู่ไม่มาก แต่อย่างไรก็ตาม ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์ให้มากขึ้น อยู่ที่ 3 แสนรายทั่วประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 1 แสนรายภายในสิ้นปีนี้


“การให้บริการดังกล่าว จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการทางผ่านทางเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร และในอนาคตจะมีการเพิ่มการให้บริการผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารอีกด้วย เป็นการให้บริการธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานเพื่อลูกค้าทุกชาติ ทุกศาสนา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน” นายครรชิต กล่าว


นายครรชิต กล่าวเพิ่มเติม ถึงการแก้ไขหนี้สินนอกระบบว่า แผนสินเชื่อนโยบายรัฐมีอยู่ 1,050 ล้านบาททั่วประเทศ โดยจะมีสินเชื่อที่ลงไปใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณ 500 ล้านบาท 11 โครงการ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย และอาชีพอิสระต่างๆ ที่จะเป็นการช่วยคนรากหญ้าจริงๆ เป้าหมายยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยเป้าแผนใหญ่ทั่วประเทศนั้น ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนของคนกลุ่มดังกล่าวต้องอยู่ที่ 1.2 แสนบาทต่อปี ซึ่งทางไอแบงก์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปร่วมในการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว

     
"ปกติคนที่ไปกู้เงินนอกระบบจะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 20% ซึ่งทางไอแบงก์ ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ให้บริการโดยตรงกับพี่น้องชาวมุสลิม ไอแบงก์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย แต่เราใช้คำว่า อัตรากำไร โดยจะอยู่ที่ 6% ต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำมากๆ จะช่วยทำให้ประชาชนที่มีภาระต้องไปเสียดอกเบี้ยที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้ว และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆ ในการกู้นอกระบบ ได้มีเงินเหลือมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในการไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันต่อไปได้ ซึ่งตอนนี้เริ่มดำเนินการโครงการไปแล้ว จะสิ้นสุดโครงการภายในสิ้นปีนี้ ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี วงเงินกู้คนละไม่เกิน 5 หมื่นบาท วงเงินสำหรับพี่น้องมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนใต้ อยู่ที่ 500 ล้านบาท”  นายครรชิต กล่าว


Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter