เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ Ι 2014-02-9, 11:27:06

เปิดแล้ว“OTOP วันวาน สืบสานวิถีไทย” ศูนย์แสดงสินค้า สนามหลวง 2
กรมพัฒนาชุมชนเปิดศูนย์แสดงสินค้า OTOP CENTER สนามหลวง 2 อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางสินค้าโอทอปแบบถาวร และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC 

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ณ อาคารรัฐประชา มาร์เก็ต (สนามหลวง 2)โดยมีคณะผู้บริหารกรมฯ และคณะผู้บริหารสนามหลวง 2 เข้าร่วมในพิธีเปิด

 นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ทางกรมพัฒนาชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและดูแลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริม OTOP เดินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชนดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทางกรมพัฒนาชุมชนจึงได้ขับเคลื่อนการจัดศูนย์แสดงสินค้า และกระจายสินค้า OTOP ขึ้นหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเปิดศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ที่ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เป็นแห่งแรก

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่นักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ทางกรมฯ จะทำการประเมินความสำเร็จของยอดขายทุก 6 เดือนก่อนตัดสินใจดำเนินการเช่าสถานที่แห่งนี้ต่อหรือไม่ ปัจจุบันในช่วงนี้ผู้ประกอบการโอทอปที่มาใช้พื้นที่จะยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด เพราะทางรัฐบาลจะอนุมัติงบมาช่วยดำเนินการจ่ายค่าเช่าให้ก่อน แต่ถ้าเห็นว่าสถานที่แห่งนี้สามารถดำเนินการต่อไปได้ และผู้ประกอบการมีทุนมากพอ ก็คงจะให้ทางผู้ประกอบการโอทอปได้เป็นผู้ดำเนินการต่อด้วยตัวเอง ในส่วนของค่าเช่านั้นถือว่าต่ำมาก เมื่อเทียบกับการเช่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าโอทอปที่เมืองทองธานี


ในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์กระจายสินค้าโอทอปที่สนามหลวง 2 แห่งนี้ จะได้กลุ่มลูกค้าที่อยู่ฝั่งตะวันตกและทางใต้ของกรุงเทพฯ ซึ่งการเปิดศูนย์กระจายสินค้าโอทอป ส่วนหนึ่งรองรับความต้องการของลูกค้าที่ไม่ต้องรอการจัดงานที่เมืองทองธานี สามารถมาซื้อได้ทุกวัน และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปในการหาช่องทางการตลาดใหม่


อย่างไรก็ตาม การที่ทางกรมฯ เลือกเปิดศูนย์กระจายสินค้าโอทอปที่นี่ เพราะได้ศึกษาตลาด พบว่าตลาดแห่งนี้น่าสนใจ เพราะมีคนที่มาจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ จำนวนมาก คนที่มาชอปปิ้งที่นี่ก็จะเป็นคนในย่านฝั่งตะวันตก และทางตอนใต้ ของกรุงเทพฯ

ทั้งนี้โครงการศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป เซ็นเตอร์ สนามหลวง 2 เริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2556 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยมีร้านค้า จำนวน 240 ร้าน และโอทอปชวนชิมจำนวน 24 ร้าน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มมาจำหน่าย โดยศูนย์กระจายสินค้าโอทอปแห่งนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐ ประชา มาร์เก็ต และกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter