เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ Ι 2014-03-05, 17:05:35

สมอ. จับมือ สถาบันอาหารจัดอบรมตรวจรับรองอาหารฮาลาล

ส่งออกตะวันออกกลางและ AEC ที่ จ.นครราชสีมา


 

นายญาณพัฒน์  อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) (คนที่2จากซ้าย)       เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "ความสำคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศAEC ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าฮาลาล กฎระเบียบในการส่งออกในกลุ่มประเทศAEC และทิศทางตลาดในตะวันออกกลางและAEC โดยมีนางอรุณี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร(คนแรกจากซ้าย) ให้การต้อนรับ  เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter