เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ Ι 2014-03-23

ภาคเหนือรุก“ฮาลาล” ผู้ว่าลำปางจับมือ 8 จังหวัดเป็น“เจ้าภาพ”

จัดงาน “ล้านนา ฮาลาล อินดัสทรี้  เทรด 2014”

จังหวัดลำปาง ร่วม 8 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัด “ล้านนา ฮาลาล อินดัสทรี้ เทรด 2014 ลำปาง” เชิญผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ จัดแสดงบูธสินค้าและบริการกว่า 120 บูธ เชื่อมั่นศักยภาพลำปาง พร้อมเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายภูณัช ธนาเหล่า-พานิช นายกสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมภาคเหนือ, นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายกรดนัย ภิญโญธนาภัทร์ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาลาล อินดัสทรี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ล้านนา ฮาลาล   อินดัสทรี้ เทรด 2014 ลำปาง” (LANNA HALAL INDUSTRY TRADE 2014 : LAMPAMG, THAILAND) โดยจังหวัดลำปางจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง เพื่อสร้างโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการของกลุ่มภาคเหนือตอนบนให้เข้าไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าฮาลาล ซึ่งปัจจุบันประชากรมุสลิมมีจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า งานล้านนา ฮาลาล เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่มีเป้าหมายมุ่งให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหาร สินค้า การบริการ ที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัย สำหรับทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนา ตามมาตรฐานของฮาลาล

“กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร สินค้า และบริการฮาลาล โดยจังหวัดลำปาง ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งมีความพร้อม เนื่องจากในแผนพัฒนา เตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จังหวัดลำปาง ได้ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ แลนด์ฮับ ด้านการขนส่งทางถนน คู่กับจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน ทำให้จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการรวบรวมและกระจายสินค้าและการบริการ ไปสู่จังหวัดในภาคเหนือตอนบน และจังหวัดในภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งแก่การพัฒนา ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าฮาลาล” นายธานินทร์ กล่าว

ด้าน ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันตลาดฮาลาลทั่วโลกมีมูลค่ามหาศาลนับแสนล้าน มีประเทศมาเลเซีย เป็นตลาดสำคัญที่มีการจำหน่ายสินค้า และการบริการฮาลาล ไปทั่วโลก แต่ประเทศมาเลเซีย ประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบในการผลิต ขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตวัตถุดิบมากกว่า จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสานความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ ร่วมมือในการผลิตและรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล เพื่อการส่งออกร่วมกัน โดยการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ทุกภาคส่วนมีโอกาส ช่องทางในการเข้าไปสู่ภาคธุรกิจฮาลาล ซึ่งกำลังได้รับความนิยม และเป็นธุรกิจที่มีอนาคต สามารถที่จะสร้างรายได้มหาศาลมาสู่ประเทศ และจะนำชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่ประชาชนคนไทยต่อไป”

ส่วน นายกรดนัย ภิญโญธนาภัทร์ ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาลาล อินดัสทรี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า สินค้าฮาลาล มีทั้งสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิเช่น เครื่องสำอาง ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค เครื่องนุ่งห่ม และการบริการทั้งภาคโรงแรม โรงพยาบาล ภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น “และเพื่อจะให้สินค้าบริการฮาลาล ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้รับความนิยมและเชื่อถือจากต่างประเทศ ผู้ผลิตในประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาตัวสินค้าให้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปลอมปน ตามมาตรฐานฮาลาล เสียก่อน ดังนั้นการจัดงาน “ล้านนา ฮาลาล อินดัสทรี้เทรด 2014 ลำปาง” จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าได้” นายกรดนัย กล่าว

ทั้งนี้ งาน “ล้านนา ฮาลาล อินดัสทรี้ เทรด 2014 ลำปาง” มีกำหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2557 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. โดยภายในงานจะได้จัดกิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร สินค้าและบริการ ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 120 บูธ, การจัดแสดงส่วนประชาสัมพันธ์และนิทรรศการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาล, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม เช่น การประกวดผ้าไทย ผ้าล้านนา การแสดงแฟชั่นโชว์ และการสัมมนาทางวิชาการ “เส้นทางสู่กิจกรรมฮาลาล อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต” เป็นต้น
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter