ต่างประเทศ

ข่าวโลกมุสลิม | 19 ธันวาคม 2556

ดูไบประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ100% ชี้หมอรับเพิ่มเดือนละ 2 แสนรัฐบาลดูไบภายใต้การนำของ ชีคห์ โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มัคตูม สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ด้วยการประกาศในวันอังคาร (17) ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานภาครัฐ (ข้าราชการ) สูงสุดถึง “100 เปอร์เซ็นต์”

รายงานข่าวซึ่งอ้างสำนักงานทรัพยากรบุคคลของรัฐบาลดูไบระบุว่าพนักงานภาครัฐจำนวนหลายพันคนที่ทำงานให้กับ 32 หน่วยงานของทางการดูไบ จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนคนละตั้งแต่ “30-100 เปอร์เซ็นต์” โดยการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

สื่อในดูไบระบุว่า ลูกจ้างของรัฐที่ประกอบอาชีพแพทย์ และบรรดาเจ้าหน้าที่ควบคุม-ตรวจสอบทางการเงินจะได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มถึง 100 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 25,000 เดอร์แฮม (คิดเป็นเงินไทยราว 219,630 บาท) ต่อเดือน จากเงินเดือนปกติ

ขณะที่พนักงานภาครัฐที่มีตำแหน่งเป็น วิศวกร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน ผู้จัดการการลงทุน รวมถึง พนักงานที่ทำงานในศาลของดูไบและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐฯ จะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนอีก 50 เปอร์เซ็นต์ หรือปรับเพิ่มสูงสุดเดือนละไม่เกิน 10,000 เดอร์แฮม (คิดเป็นเงินไทยราว 87,860บาท)

สำหรับพนักงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบัญชี เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน พยาบาล เภสัชกร ศุลกากร และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสาธารณะจะได้รับการขึ้นเงินเดือนอีก 30 เปอร์เซ็นต์ หรือปรับเพิ่มสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,000 เดอร์แฮม (คิดเป็นเงินไทยราว 52,700 บาท)

รายงานข่าวระบุว่า ทางการดูไบยังจะปรับขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างภาครัฐที่ต้องทำงานใน “กะกลางคืน” ด้วย โดยเตรียมขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานในส่วนนี้ 25 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ แหล่งข่าวในรัฐบาลดูไบ ซึ่งมีสถานะเป็นเอมิเรตส์หนึ่งภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ระบุว่า ชีคห์ โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มัคตูม เจ้าผู้ครองรัฐของดูไบยังกำหนดให้มีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานภาครัฐอีกในทุกๆ 2 ปี ซึ่งหมายความว่า พนักงานที่ได้ปรับขึ้นเงินเดือน 100 เปอร์เซ็นต์เต็มในปี 2013 นี้ เช่น พวกที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ยังสามารถได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนของตนอีก 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2015ที่มา เอเอสทีวีผู้จัดการ

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter