ต่างประเทศ

 ข่าวโลกมุสลิม | 15 มกราคม 2557, 15:27

ผลสำรวจล่าสุดในสหราชอาณาจักร ทารกเกิดใหม่ทุก 100 คน เป็นมุสลิม 10 คน

การสำรวจสถิติพลเมืองล่าสุดของอังกฤษและเวลส์ แบ่งตามระดับอายุ ปรากฏผลว่า เด็กที่อายุในเกณฑ์ 0-4 ขวบ – ทุก 10 คน จะเป็นมุสลิม 1 คน

เว็บไซส์เดลี่เมล์ของอังกฤษ รายงาน ผลการสำรวจสถิติพลเมืองล่าสุดของอังกฤษและเวลส์ แบ่งตามระดับอายุ ปรากฏผลว่า เด็กทีี่อายุเกณฑ์ 0-4ขวบ - ทุก 10 คน จะเป็นมุสลิม 1 คน ในเกณฑ์ของเด็กที่อายุ 0-5 ขวบ จำนวนที่เป็นมุสลิมเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า


ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในไม่ช้าจำนวนมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจจะมีมากกว่า จำนวนคริสเตียนที่ปฏิบัติศาสนกิจ แม้จำนวนชาวคริสเตียนจะมากกว่าก็ตาม


ย้อนไปในปี 2544 ผลสำรวจจำแนกตามศาสนาและกลุ่มอายุ: เด็กอายุระหว่าง 0-4 ปี จำนวน 3.5 ล้านคน เป็นมุสลิมจำนวน 320,000 คน หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 9


ปี 2544 อังกฤษและเวลส์มีประชากรมุสลิม 1.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ผ่านมาอีก 10 ปี ในปี 2554 ประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของประชากรทั้งหมด


ปัจจุบันผู้อพยพในสหราชอาณาจักร ที่เดิมเป็นมุสลิมจากอาณานิคมในแถบเอเซียใต้ ปากีสถาน บังคลาเทศ อินเดีย ถูกเพิ่มจำนวนด้วยมุสลิมอพยพจากแอฟริกา และตะวันออกกลาง

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter