ชายแดนใต้

ชายแดนใต้ 2014-08-08, 13:37:29

“คณะวิทยาการสื่อสาร” ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ชูองค์ความรู้ด้าน “การสื่อสาร ความขัดแย้งและสันติภาพ”ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้ คณะวิทยาการสื่อสารจะมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก เรื่อง “การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย” (International Conference on Communication, Conflicts and Peace Processes : Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand) จากการเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจประเด็นความรู้ด้านการสื่อสาร รัฐศาสตร์ อิสลามศึกษา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความขัดแย้ง มีผู้ประสงค์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากทั่วโลก ทั้งชาวไทย ยุโรป เอเชีย และกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 20 เรื่อง โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเดินทางมานำเสนอผลงานที่ จ.ปัตตานี
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร กล่าวอีกว่า การจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ยังมีการเชิญนักวิชาการและภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ และการคลี่คลายความขัดแย้งจากต่างประเทศ มาเป็นองค์ปาฐกในแต่ละวันด้วย คือ วันที่ 21 สิงหาคม มีศาสตราจารย์ ดร.Stein Tønnesson จากสถาบันวิจัยเพื่อสันติภาพแห่งกรุงออสโล (Peace Research Institute Oslo: PRIO) ประเทศนอร์เวย์ และยังเป็นประธานหลักสูตรสันติภาพแห่งเอเชียตะวันออกมหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน นักวิชาการท่านนี้มาบรรยาย เรื่อง “จากระเบิดถึงป้ายผ้า? การเปลี่ยนยุทธวิธีการต่อสู้ด้วยอาวุธสู่การไม่ใช้อาวุธ” ส่วนวันที่ 22 สิงหาคม มีการบรรยาย เรื่อง “วารสารศาสตร์เพื่อสันติภาพในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาความขัดแย้ง” โดย ดร. Jake Lynch ผู้อำนวยการศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งศึกษา มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

“การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ยังมีหัวหน้าหน่วยสื่อของศูนย์นโยบายทางเลือกศรีลังกา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อนโยบายสาธารณะของศรีลังกามาบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนกับภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย นับเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน”คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารกล่าว

ติดตามรายละเอียดได้จาก www.ccpp2014.com และหมายเลขโทรศัพท์ 073-349-692

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter