ชายแดนใต้

ชายแดนใต้ 2014-10-2, 19:47:50

ไอแบงก์สตูลร่วมศาลจัดโครงการไกล่เกลี่ย

       ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับศาลจ.สตูลจัดกิจกรรมโครงการไกล่เกลี่ยเทิดพระ เกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถปลดหนี้และลดภาระหนี้ก่อนถูกฟ้องร้องดำเนิน คดี ที่ศาลจ.สตูล โดยมีนางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจ.สตูล เป็นประธานในพิธี

โดย ก่อนหน้านี้ธนาคารอิสลามฯได้สนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ขอสินเชื่อ ที่ยากจนและมีรายได้น้อย มีกิจการขนาดเล็กตามชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบแต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ที่ฝืดเคือง ราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะราคายางตกต่ำ  ค่า ครองชีพสูงขึ้น ทำให้ผู้ขอสินเชื่อที่เป็นลูกหนี้ของธนาคาร มีขีดความสามารถในการชำระหนี้ลดลง หรือมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้   จึงร่วมกับ ศาลจังหวัดสตูล จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เพื่อ ช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคาร ที่ค้างชำระหนี้ ให้สามารถปลดหนี้ หรือลดภาระหนี้ ให้มีขีดความสามารถผ่อนชำระได้ และเพื่อช่วยไม่ให้ลุกหนี้ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งจะต้องรับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม    ซึ่งจ.สตูล มีลูกค้าธนาคารยื่นขอกู้เงินจำนวน 4,707 ราย มูลค่าหนี้ 200 กว่าล้านบาท ในจำนวนนี้ มีลูกค้าที่ยังเป็นหนี้ จำนวน 2,900 ราย แต่มีลูกค้าที่มีแนวโน้มจะถูกดำเนินคดี และทางธนาคารได้เชิญเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยฯ จำนวน 1,041 ราย    โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ ทั้งในกรณีชำระครั้งเดียว หรือปิดบัญชี   กรณีเจรจาขอปิดบัญชีภายในระยะเวลา 6 เดือน และกรณีขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ซึ่ง หากสามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ลูกค้าจะสามารถลดภาระหนี้ อีกทั้งไม่เสียประวัติ สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อในโอกาสต่อไปได้ด้วย แต่หากไม่ดำเนินการใดๆ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

คอดีเย๊าะ //จ.สตูล

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter