ชายแดนใต้

ชายแดนใต้ 2014-10-2
คอดีย๊ะ/สตูล รายงาน

มาเลเซีย สนใจการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของในหลวง         

ฮัจ ยีมูฮำหมัดโรสลันซอบบี้ บิน อิสมาแอล หัวหน้าสำนักงานการศึกษาอำเภอเปินดัง รัฐเคดาห์ ชื่นชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร อ.ควนกาหลง จ.สตูล ที่พบว่าห้องเรียนไม่มีครู แต่นักเรียนนั่งดูโทรทัศน์ มีการจดและเขียนและโต้ตอบกับโทรทัศน์อย่างสนุกสนาน  พร้อมถามครูในโรงเรียนด้วยความสนใจว่า  เป็นการจัดการเรียนการสอนจากสถานที่ใด  เนื่องจากเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีชั้นสูง  มาใช้ในเป็นกระบวนการสอนอย่าางที่ทันสมัย   เด็กเรียนอย่างมีวินัยที่ดี   ตั้งใจ และเรียนกันอย่างสนุกสนาน  พร้อมได้บันทึกภาพขณะที่นักเรียนกำลังเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมไว้ด้วย             
ทั้งนี้  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร   อ.ควนกาหลง  แต่เดิมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้นำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น  ตั้งแต่ปี 2547  ขณะนี้แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียน จำนวน 126  คน  แต่ก็ยังคงใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน   เนื่องจาก ที่ผ่านมาการให้เด็กเรียนกับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม นักเรียนสามารถเรียนรู้กบครูผู้มีความรู้ในวิชาที่สอน และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนได้ถูกต้องรวดเร็ว  สามารถแก้ปัญหาขาดครู หรือสาขาวิชาที่ขาดแคลนครูได้เป็นอย่างดี     นอกจากสนใจการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วมาเลเซียทึ่งฝีมือศิลปะเด็กไทย   หวังแลกเปลี่ยน  Best Practice งานศิลปหัตถกรรมระหว่างเยาวชนไทย-มาเลเซีย เพื่อประชาคมอาเซียน    โดย เฉพาะศิลปะการปั้นดินน้ำมันนูนต่ำนักเรียนโรงเรียนดังกล่าวทำได้ดี และฝีมือถือว่าก้าวหน้ากว่าเด็กมาเลเซียมาก ซึ่งหน.สำนักงานการศึกษาอ.เบินดัง รัฐเคดาห์บอกว่า เคยเห็นภาพทางเฟสบุ๊คของสพป.สตูล แต่ไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของนักเรียน จึงได้มาดูด้วยตนเอง พบว่าเป็นฝีมือของนักเรียนจริงและเป็นฝีมือที่ละเอียดอ่อนมากในอนาคตจะผลัก ดันให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะหัตถกรรมระหว่างเยาวชนไทยและ มาเลเซียCopyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter