ชายแดนใต้
ข่าวชายแดนใต้> 25 กันยายน 2556 >  รายงาน : คอดีเย๊าะ /จ.สตูล

สหกรณ์อิบนูเอาฟ สตูล เตรียมจัดงาน 20 ปี อิบนูเอาฟ สู่ประชาคมอาเซียน


สหกรณ์อิบนูเอาฟ สตูล


พับลิกโพสต์ออนไลน์ - ที่สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด สำนักงานสาขาฉลุง อำเภอเมืองสตูล นายอุมัร อาเก็ม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเตรียมจัดงาน “20 ปี อิบนูเอาฟ สู่ประชาคมอาเซียน”  ระหว่างวันที่ 5 – 6 ต.ค56  ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อขอบคุณชาวสตูลที่มีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด ตลอดระยะเวลา 20  ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสหกรณ์แห่งนี้ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นไป  รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวสตูลด้วยกัน และให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามมากยิ่งขึ้น

นายอุมัรฯ กล่าวว่าสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536 โดยได้ดำเนินธุรกิจสหกรณ์ตามหลักซารีอะฮ์อย่างเคร่งครัดในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นต้นแบบสถาบันการเงินในรูปแบบของอิสลาม ซึ่งปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณ์ฯ มีจำนวนสมาชิก 27,650  คน ทุนเรือนหุ้นรวม 568,129,300 บาท มีกำไรสุทธิประมาณ 45  ล้านบาท ซึ่งในปี 57  ทางสาหกรณ์ตั้งเป้าจำนวนสมาชิก กว่า 35,000 คน

ในส่วนของการจัดงาน “20 ปี อิบนูเอาฟ สู่ประชาคมอาเซียน” ทางสหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 5  ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป พร้อมปาถกฐาพิเศษเรื่อง “บทบาทสหกรณ์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง  2 วัน ประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ “ สมาชิกสหกรณ์อิสลามกับการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน” การบรรยายธรรมในหัวข้อ “การรักษาทรัพย์สมบัติของท่านให้พ้นจากไฟนรก” “ บทบาทมุสลีมะฮ์กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ “การสร้างสังคมในมิติของอิสลาม”

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบซากาตจำนวน 1 ล้าน 9 แสนบาทให้แก่ผู้รับ ประมาณ 1,200 คน ซึ่งทางสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเพื่อมอบซากาตในครั้งนี้ ประมาณ  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักเรียน การออกร้านแสดงสินค้าทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ และกิจกรรมอื่น ๆความสำเร็จของสหกรณ์อิบนูเอาฟ คือการบริหารงานโดยยึดหลักศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง ทั้งๆที่ผู้บริหารยุคแรกไม่ได้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ด้วยซ้ำ แต่ว่าใช้หลักกฏหมายของอิสลามมาบริหารจึงทำให้องค์กรเข้มแข็งขึ้นมาได้และจะยึดหลักการนี้ต่อไป ผู้สนใจร่วมงานติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 074-799003
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter