ชายแดนใต้
ชายแดนใต้ > 14 ตุลาคม 2556, 12:05

เสียงของผู้หญิงชายแดนใต้ตามหาสันติภาพ ปี 4 We Voice

โซรยา จามจุรี
โซรยา จามจุรี


 
We Voice พลังผู้หญิงตามหาสันติภาพ ปีที่ 4 เปิดตัวรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ หนุนเสริมพลังผู้หญิงในพื้นที่เป็นนักจัดรายการวิทยุเพื่อสะท้อนเรื่องราวและความรู้สึกของผู้คนและชุมชนทั้งพุทธและมุสลิม ด้วยความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมกับกลุ่มองค์กรภาคี มูลนิธิเอเชีย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกลุ่มเอฟที มีเดีย ร่วมกันจัดงาน “ร่วมสร้างและตามหาสันติภาพ” ในงานเปิดตัวรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ “ We Voice ตามหาสันติภาพ” โดยมี ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี        โดยมีผู้หญิงจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักจัดรายการวิทยุในพื้นที่ ภาคประชาสังคมและผู้สนใจร่วมงาน ซึ่งมี “ดอกชบา” สัญลักษณ์ของสันติภาพในพื้นที่เป็นแม่งานและเป็นของฝากให้ผู้ร่วมงานนำไปปลูกให้สันติภาพเบ่งบานมากขึ้น


ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่า ปัจจุบันผู้หญิงได้แสดงศักยภาพในสังคมมากขึ้น เพราะเป็นผู้ที่มีความคิด ความอ่านในการแสดงออกอย่างชัดเจน ในวันนี้ผู้หญิงทำหน้าที่เป็นแม่บ้านอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้ว จะต้องออกมาอยู่แถวหน้าเพื่อเรียกร้องเรื่องความเป็นธรรม สิทธิเสรีภาพที่ถูกละเมิด


“ผมเชื่อว่า ผู้หญิงซึ่งเป็นเพศแม่ มีความอ่อนโยน ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง เมื่อออกมาเรียกร้องจะมีความเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากกว่าผู้ชาย ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่สามารถทดสอบกันได้ ซึ่งทางศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญกับการให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหามากขึ้น รวมถึงการเปิดพื้นที่ โดยใช้หลักการของการมีส่วนร่วมในเวทีต่างๆ รวมถึง “We Voice” ที่อยากจะให้เป็นเสียงในการแสดงพลังของผู้หญิง ซึ่งจะได้ประโยชน์หลายอย่างจากเสียงของสตรีที่สะท้อนขึ้นมา เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานราชการนำไปปรับใช้เป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัด”


รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวต่อว่า กระบวนการสร้างสันติภาพต้องได้รับการหนุนเสริมจากทุกคนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การสร้างประชาธิปไตยที่ดีที่สุดคือ การไม่มีอคติ ไม่แบ่งข้าง ให้ทุกฝ่ายออกมาพูดความจริง เช่นรายการวิทยุนี้ที่นำผู้หญิงมาพูดคุยกันเพื่อให้ก้าวพ้นอดีตที่เลวร้าย เป็นกิจกรรมเชิงบวกอย่างสมานฉันท์ และสื่อมวลชนสามารถช่วยทำให้เกิดพลังของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง


ด้าน นางโซรยา จามจุรี นักวิชาการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี/เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ กล่าวว่า เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้มีผู้หญิงเสียชีวิตกว่า 500 คน บาดเจ็บกว่า 1,500 คน ไม่นับผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีมากกว่าการรวบรวมเป็นตัวเลขได้


“ทางเครือข่ายฯ ได้ชวนผู้หญิงธรรมดาที่มีจิตอาสาในพื้นที่ที่ไม่เคยจัดรายการวิทยุมาก่อน มาเรียนรู้ อบรมจนสามารถจัดรายการวิทยุได้ ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 จากเดิมเป็นการเล่าเรื่องของตนเอง มาสู่การนำเสนอเรื่องราวของเพื่อนในชุมชนและท้องถิ่นมาออกอากาศ   จากเสียงเงียบที่ไม่มีใครได้ยินมาบอกเล่าให้สังคมได้รับรู้ และมีการพัฒนานักจัดรายการวิทยุมือสมัครเล่นมาเป็นนักจัดรายการวิทยุแบบมืออาชีพ


สำหรับรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ในปีนี้ เป็นการนำเรื่องราวของผู้อื่นที่เป็นเสียงเงียบมาออกอากาศทาง 15 คลื่นวิทยุในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งเชื่อว่าสื่อวิทยุจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเข้าถึงแหล่งชุมชนได้เป็นอย่างดี ท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้และการขับเคลื่อนงานเพื่อสันติภาพ
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter