ชายแดนใต้
26 ตุลาคม 2556 / รายงาน : เลขา เกลี้ยงเกลา

ตากใบที่ยังไร้สันติภาพ

 เหตุการณ์ตากใบ25 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่บรรยากาศครบรอบ 9 ปีตากใบค่อนข้างเงียบเหงาเป็นอย่างมาก มีแค่ สหพันธ์นิสิต นักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี หรือ PerMAS ที่จัดเสวนาประเด็น “ไร้ซึ่งสันติภาพ ตราบใดที่เสรีภาพและความเป็นธรรมยังไม่เห็น” มีนิสิต นักศึกษา และเยาวชนจากหลายสถาบันรวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมจนเต็มห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี


ตูแวตานียา ตูแวแมแง  ผู้อำนวยการสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพ (LEMPAR) บอกว่า “ประชาชนในสามจังหวัดเจ็บปวดมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ตากใบ เรื่องร้ายๆ เกิดมาตั้งแต่ก่อนปี 2547 เรื่องของประชาธิปไตยและนโยบายทางการเมืองของรัฐเป็นความปวดร้าวของพี่น้องมาจนทุกวันนี้ เยาวชนในพื้นที่ได้มีบทเรียนและได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมมือกันในหนทางที่ถูกต้อง รัฐยังไม่ทำให้เกิดความจริงและความยุติธรรม ปัญหายังไม่ได้รับการคลี่คลาย เราต้องการความยุติธรรมและความจริงใจจากรัฐบาล”

อาเต็ฟ โซ๊ะโก ที่ปรึกษา PerMAS บอกว่า สาเหตุที่ไม่มีต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้เพราะเขาคิดว่ารัฐบาลได้ตกลงและพูดคุยกับประชาชนเรียบร้อยแล้ว แต่เขาไม่รู้ความจริงที่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงค้างคาใจ

“ในด้านคดีแพ่งได้จบลงไปแล้ว เหลือแต่คดีอาญาที่ศาลตัดสินว่า คนที่เสียชีวิตในวันนั้นมาจากการขาดอากาศหายใจ ตัดสินว่าไม่มีใครผิดแต่อากาศต้องรับผิด จนถึงทุกวันนี้ที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่อยากรื้อฟื้น การจัดกิจกรรมในวันครบรอบเพื่อให้คนที่อัดอั้นใจ อยากระบายได้พูดคุยเปิดใจกันเพื่อร่วมกันรับรู้ถึงความรู้สึกของพี่น้องร่วมชะตากรรม”
 
วรพรรณ กูนา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ชาวปัตตานี ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ บอกว่าตอนเกิดเหตุตากใบเรียนชั้น ป.6 ยังไม่รู้เรื่องอะไรมาก ดูตามข่าวว่ามีคนเสียชีวิตจากเหตุนี้เกือบร้อยคน จนโตขึ้น เรื่องนี้ก็ยังติดอยู่ในความคิด

“จนเข้ามาเรียนใน ม.อ.ปัตตานี ได้รับทราบเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากผู้ประสบเหตุวันนั้น ผู้ได้รับผลกระทบ มองเห็นความไม่เป็นธรรมที่รัฐกระทำต่อชาวบ้านในพื้นที่ และเมื่อมีการเยียวยาด้วยเงินคิดว่ายังไม่พอกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือชีวิตปกติสุขเหมือนเดิม

ในความเป็นจริงการเป็นนักศึกษาทำอะไรได้ไม่มาก การแสดงออกถึงความตันระหนักในเรื่องนี้คือการผลักดันให้เกิดกิจกรรม ชวนเพื่อน พี่ น้องมาร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อความถูกต้องและยุติธรรม แม้ตัวเองไม่มีญาติพี่น้องที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ แต่มีเพื่อนที่ได้รับผลกระทบและสูญเสีย อยากให้สังคมรับรู้ความจริงเรื่องนี้โดยที่รัฐเป็นผู้เปิดเผยถึงผู้กระทำผิดอย่างเปิดเผย ความอึมครึมที่มีมาก็จะกระจ่างเสียที”
   
        
แถลงการณ์
สหพันธ์นิสิต นักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี
เรื่อง รำลึก 9 ปี ตากใบ บทเรียนเพื่อยุติสงคราม


เนื่องด้วยวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นวันครบรอบ 9 ปีสังหารหมู่ที่ตากใบ ซึ่งเป็นเหตุการณ์นองเลือดครั้งใหญ่ สำหรับพลเรือนประชาชนปาตานี แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาเป็นเวลา 9 ปีเต็ม ความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับปาตานีได้ยกระดับถึงขั้นมีการพูดคุยสันติภาพแล้ว แต่กระนั้นก็ตามเหตุการณ์ตากใบยังคงเป็นคำถามคาใจสำหรับประชาชนปาตานี แต่รัฐไทยยังไม่สามารถหาผู้กระทำผิดสั่งการสังหารหมู่ประชาชนชาวปาตานีได้

ดังนั้นในภาวะสงครามความขัดแย้งทางอุดาการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นระว่างขวนการปฏิวัติแห่งชาติปาตานี (BRN) และรัฐไทยที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียนและเยาวชนปาตานี จึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

(1)ให้คู่สงครามกระทำการสงครามภายใต้กฎระเบียบกติกาที่เป็นสากล (Geneva Conventions)

(2)ขอให้มีการตรวจสอบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคราม โดยองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพและสิทธิมนุษยชนสากล โดยเฉพาะรัฐมาเลเซียซึ่งปัจจุบันมีฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในทางนิตินัยและมีฐานะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในทางพฤตินัยต่อกระบวนการพุดคุยสันติภาพปาตานีนั้น ควรเข้ามีแสดงบาทบาทในการพิสูจน์ความจริงและผลักดันนำไปสู่การดำเนินการลงโทษต่อผู้กระทำผิดตามกระบวนการที่เป็นสากลต่อไป โดยเริ่มที่เหตุการณ์ตากใบเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อยุติวงจรวัฒนธรรมการไม่ต้องรับผิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

(3)ให้คู่สงครามชี้แจงให้ชัดเจนว่า เมื่อไรจะยุติสงครามและจะยุติสงครามอย่างไรเพื่อที่ภาคประชาชนสามารถจะกำหนดบทบาทและท่าทีต่อการสร้างสันติภาพได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

(4)ขอเรียกร้องให้คู่สงครามและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพให้ความสำคัญกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของชะตากรรมในครั้งนี้มีสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองตามหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยสากล (right to self-determination)
 
                                                                                    ด้วยจิตรักสันติภาพ
                                                                                   วันที่ 25 ตุลาคม 2556
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter