ชายแดนใต้
ชายแดนใต้ / 12 พฤศจิกายน 2556, 11:55

พลังชาวม.อ.ปัตตานี คัดค้านนิรโทษกรรม
 
เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) รวมพลังเดินขบวนและยื่นหนังสือคัดค้านการออก พรบ.นิรโทษกรรม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยขบวนเดินเท้าเริ่มจากหน้าสำนักงานอธิการบดี ผ่านถนนเจริญประดิษฐ์  ถนนหนองจิก และถนนเดชา เข้าสู่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  โดยมี นายวิทยา  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ออกมารับฟังแถลงการณ์และรับแถลงการณ์ เพื่อดำเนินการต่อไป

ในแถลงการณ์ระบุว่า จากการที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม นั้น เป็นการตรากฎหมายที่ไม่ชอบด้วยหลักการ เป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน หากรัฐสภาและรัฐบาลยังยืนยันการตรากฎหมายดังกล่าวถือเป็นการคุกคามต่อระบบนิติรัฐ นิติธรรมอย่างร้ายแรง  ส่งผลต่อบรรทัดฐานการการกระทำความผิดของบุคคลต่อไปในอนาคต เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อเจตนารมณ์แห่งประชาชนและขัดหลักการบังคับใช้กฎหมายโดยเป็นการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยการที่กฎหมายไม่ บังคับใช้ต่อบุคคลภายในรัฐอย่างเท่าเทียม  เนื่องจากเป็นการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อยกเลิกความผิดให้กับตนเองและพวกพ้อง จึงเป็นการละเมิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง
ผ.ศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี ที่เข้าร่วมขบวนการคัดค้านครั้งนี้กล่าวว่า สถาบันการศึกษาต้องมีจุดยืนที่ถูกต้อง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

“การออกมาในครั้งนี้ด้วยการมีจุดยืนที่ถูกต้อง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนโดยตรง เมื่อใครทำความผิดจะมานิรโทษกรรมก็ต้องดูเป็นเรื่องๆ ไม่ใช่เหมาเข่งหรือเหมารวมอย่างนี้ เกิดความเสียหายแล้วใครจะรับผิดชอบ ถ้าสถาบันการศึกสาไม่มีจุดยืน ไม่ทำ ชาวบ้านจะพึ่งพาใคร ให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมปกติ  แม้นักการเมืองจะออกมาพูดแต่ทุกคนก็ยังพูดในมุมมองที่เป็นผลประโยชน์ของตนเอง แต่เราทำในฐานะเป็นองค์กรที่ให้ความรู้กับชาวบ้านว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”
นายวีระศักดิ์ องศารา นายกสโมสรคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า การออกมาคัดค้านคือบอกความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรถึงการไม่ยอมรับในเรื่องนี้

“หากเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ ไม่รุกล้ำ ลากยาวไปถึงปี 2547 หรือเจาะเป็นเรื่องๆ ก็เป็นเรื่องที่เห็นด้วย เราออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิของทุกคน ไม่ใช่มีเพื่อให้นักการเมืองพ้นผิด พลังที่ออกมาเป็นพลังนักศึกษาและประชาชนที่เป็นพลังที่ไม่มีเงื่อนไข มาด้วยความตั้งใจและจิตสำนึกที่มีต่อประเทศชาติ”
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter