ชายแดนใต้
ชายแดนใต้ / 29 พฤศจิกายน 2556

ม.อ.ปัตตานีนำชาวปัตตานีต่อต้านรัฐบาล 

(29 พ.ย.2556) ชาวปัตตานี ข้าราชการจากหลายหน่วยงาน กลุ่มนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนจำนวนกว่า 1,000 คน ได้ร่วมแสดงออกทางการเมืองรวมพลังชุมนุมเป่านกหวีดแสดงพลังต้านระบอบทักษิณ โดยรวมพลกันที่ลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) และเคลื่อนขบวนเดินแสดงพลังกันมาตามถนนเจริญประดิษฐ์ ถนนหนองจิก และรวมพลทุกหน่วยงานกันที่ลานศิลปวัฒนธรรม ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดปัตตานี จากนั้นแกนนำได้เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีออกมาเจอกับกลุ่มผู้ชุมนุม และเรียกร้องให้ประกาศปิดศาลากลาง ซึ่ง นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ออกมาพบและพูดคุยให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้เคลื่อนขบวนเข้าไปในศาลากลางปัตตานีแต่อย่างใด จากนั้นได้รวมพลังกันต่อจนเมื่อถึงเวลาละหมาดวันศุกร์ ซึ่งพี่น้องมุสลิมจะต้องไปละหมาดรวมกันที่มัสยิดจึงได้สลายการชุมนุมอย่างสงบ

ในการชุมนุมครั้งนี้ทางม.สงขลานครินทร์ ได้ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 2 ว่า

จากสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษ ในคราวประชุมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ขอแสดงเจตนารมณ์ จุดยืนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1.เรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐสภา ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 2.คัดค้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมือง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 3.ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น 4.ต่อต้านการจาบจ้วงดูแคลนสถาบันเบื้องสูง 5.เรียกร้องให้ผู้นำประเทศมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารประเทศ

6.ให้รัฐบาลและผู้บังคับใช้กฎหมายเคารพสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนที่จะเข้ารวมแสดงออกทางการเมือง แลบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค 7.ให้นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมาก ที่มีส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างอารยชน 8. สนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเมืองที่การใช้อำนาจรัฐต้องเป็นไปด้วยคุณธรรมตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
           
ซึ่งทางม.สงขลานครินทร์ได้สนับสนุนให้มีการเปิดเวทีทางวิชาการและให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2.สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการแสดงออกตามระบบประชาธิปไตยภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 3.ตั้งคณะทำงานเพื่อประสานความร่วมมือและความเข้าใจกับกลุ่มประชาคมต่างๆ ในการแสดงออกกิจกรรมทางการเมือง และ 4.งดการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงออกทางการเมืองโดยไม่กระทบต่อภารกิจสำคัญ ในวัยที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556

 
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter