ชายแดนใต้
ช่าวชายแดนใต้ / 14 ธันวาคม 2556, 19:51

สมาพันธ์กรรมการอิสลามฯ 15 จว.ใต้ ร่วมถกหาทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบ


เมื่อเวลา 09.30น.  วันที่ 14 ธันวาคม   ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส ปัตตานี สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำ 15 จว.ภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำ จว. และกรรมการกลาง ทั้ง 15 จว. ขึ้น โดยมี ดร. มะรอนิง สาแลมิง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดประชุมฯ และบรรยายพิเศษถึงบทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ จว.ชายแดนภาคใต้

 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการพัฒนาองค์กรกรรมการอิสลามประจำ จว. ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยประเด็นที่นำเสนอขอรับความคิดเห็นในที่ประชุม มีจำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย การป้องกันแก้ไขบำบัดยาเสพติด   การศึกษาพัฒนากฎหมายอิสลามและองค์กร  การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา การพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรี (มุสลีม๊ะห์) การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ การดำเนินกิจการฮัจย์ของประเทศไทยและการพัฒนามัสยิดเข้าสู่  AEC  ในปี 2558

นายกริยา กิจจารักษ์ ประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำ จว. 15 จว.ภาคใต้ เผยว่าการจัดประชุมเป็นการเสริมสร้างพลังมุสลิม  สู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนากิจการฮาลาลในทุก จว.ทั่วประเทศ  ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณ ในปี 2557 เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางฮาลาลระดับนานาชาติ


 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในวันที่ 15 ธค. ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นการประชุมทางสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำ จว. 15 จว.ภาคใต้ จะมีการแถลงการณ์ถึงมติในที่ประชุมต่อการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบ รวมถึงแถลงการณ์ถึงจุดยืนของสมาพันธ์ต่อการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลให้ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยด้วย


ที่มา มติชน

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter