ชายแดนใต้
ข่าวชายแดนใต้ | 16 ธันวาคม 2556เครือข่ายไทยพุทธจชต.แถลงการณ์ หนุนสันติภาพ

เรียกร้องทุกฝ่ายยุติการกระทำความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์

 

วานนี้ (15 ธ.ค.) ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำในการะบวนการสร้าง สันติภาพแก่กลุ่มคนไทยพุทธประมาณ 50 คน จากสามจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมออกแถลงการณ์สนับสนุนการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพต่อพร้อมกับเรียก ร้องทุกฝ่ายให้ยุติการทำร้ายประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี

 

แถลงการณ์ ฉบับที่ 1/2556

เครือข่ายชาวไทยพุทธสนับสนุนกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้

เรื่อง ขอให้กองกำลังติดอาวุธทุกฝ่ายยุติการกระทำความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์เครือข่ายชาวไทยพุทธสนับสนุนกระบวนสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ใน การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำในกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดน ใต้ ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี โดยมีชาวไทยพุทธจากปะนาเระ หนองจิก เขตเมือง จังหวัดปัตตานี ตากใบ รือเสาะ จะแนะ จังหวัดนราธิวาส บันนังสตา ยะหา เขตเมือง จังหวัดยะลา มากกว่า 50 คน

เครือข่ายมีความตระหนักและกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกว่า 10 ปีว่ายังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงนามเจรจาระหว่างประเทศไทยกับบีอาร์เอ็นได้ดำเนินไปแล้วเกือบ 1 ปีแต่อัตราความรุนแรงในพื้นที่ยังอยู่ในระดับทรงตัว อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 มีเหตุการณ์ความรุนแรงรายวันเกิดขึ้นถึง 15 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 26 คน ซึ่งประกอบด้วยตำรวจทหาร 12 นาย และพลเรือนที่เป็นสตรี 5 คน ซึ่งหนึ่งใน 5 คน กำลังตั้งครรภ์ และพลเรือนชาย 8 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธ มีชาวไทยมุสลิมเสียชีวิต 5 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

เครือข่ายฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งไปยังครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธหรือพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพราะเครือข่ายฯ ยึดมั่นเสมอว่าการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เป็นความปรารถนาร่วมกันของพวกเรา หากมีสิ่งใดที่อาจเป็นเหตุให้มีความแตกแยก ขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในความเมตตา-กรุณา และขันติธรรม ตามหลักคำสอนของศาสดาของตนเป็นที่ตั้ง

เครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ขอให้กองกำลังติดอาวุธทุกฝ่าย ยุติความรุนแรงต่อพี่น้องผู้บริสุทธิ์
2. ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อเหตุรายวันในพื้นที่
3. ในช่วงที่เป็นสุญญากาศทางการเมือง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นพิเศษ
4. เครือข่ายฯ ยังยืนยันสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพต่อไป โดยเชื่อว่ายังเป็นทางออกสำคัญในการลดและยุติความรุนแรง
5. ขอ เรียกร้องให้ฝ่ายบีอาร์เอ็นและกลุ่มติดอาวุธ รับข้อเสนอของประเทศไทยโดยให้ออกเป็นมติของสภาบีอาร์เอ็นว่าจะไม่ทำร้ายผู้ บริสุทธิ์และมีความพยายามสูงสุดที่จะควบคุมกองกำลังของตนเองไม่ให้ก่อเหตุ ความรุนแรงแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกต่อไป

เราเข้าใจดีว่าหนทางของกระบวนการการพูดคุยเพื่อสันติภาพต้องใช้เวลาและความอดทน ต้องพบแรงเสียดทาน มีปัญหาอุปสรรคและความท้าท้ายต่างๆ นานา และขอให้กำลังใจแก่คณะเจรจาทั้งสองฝ่าย


เครือข่ายชาวไทยพุทธสนับสนุนกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้
ปัตตานี

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2513

 

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter