ชายแดนใต้
ข่าวชายแดนใต้ |  12 มกราคม 2557, 115:33

มทภ.4 ยัน ทหารยืนเคียงข้างประชาชน เรียกร้องคนในชาติเร่งสร้างความสามัคคี

พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4


แม่ทัพภาคที่ 4 ยัน ทหารพร้อมยืนเคียงข้างประชาชน พร้อมเรียกร้องให้คนในชาติ เร่งสร้างความสามัคคี ไม่แบ่งแยก และใช้แนวทางสันติ มั่นใจ ผบ.ทบ. จะนำทหารเป็นที่พึ่งของ ปชช...

เมื่อ 10.30 น. วันที่ 12 ม.ค. ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 ได้แถลงผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รอบ 3 เดือน ห้วง ต.ค. – ธ.ค. 2556 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางการเมืองนำการทหาร การบูรณาการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วนภายใต้แผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งงานด้านความมั่นคง และงานด้านการพัฒนา ส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาตามลำดับ สรุปสถานการณ์ในห้วงตุลาคม ถึงธันวาคม 2557 มีการก่อเหตุรวม 192 เหตุการณ์ เป็นเหตุจากความมั่นคง 79 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 120 ราย และบาดเจ็บ 253 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเดียวกันปี 2555 จะเห็นว่า จำนวนเหตุการณ์ และการเสียชีวิตลดลง และเมื่อเปรียบเทียบกับห้วง 3 เดือนที่ผ่านมาพบว่า การก่อเหตุและการเสียชีวิตลดลง ตั้งแต่ปี 2547 พบว่าสถิติการก่อเหตุ และการสูญเสียลดลงตามลำดับ

แม่ทัพภาคที่ 4 ยังกล่าวชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และนโยบายกองทัพบก ในห้วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองว่า ทหารในส่วนกองทัพภาคที่ 4 ทุกนาย ได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด และพร้อมที่จะดำเนินงานทั้งปวงตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ขอยืนยันว่า กองทัพบกยังเป็นกองทัพของชาติ ของประชาชนทุกพวกทุกฝ่าย พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในทุกโอกาส ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจด้วยความอดทน และเสียสละตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้นโยบายกองทัพบก คือพยายามทุกวิถีทาง ที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วนด้วยแนวทางสันติวิธี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังการกำหนดบทบาทหรือแสดงออกในเรื่องทางการเมือง โดยต้องไม่เกินขอบเขตความเหมาะสม และอยู่ภายใต้ความสมดุลที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน

"ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผบ.ทบ.มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนมากที่สุด และยังได้เรียกร้องอยู่เสมอ ให้คนในชาติได้เร่งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ไม่แบ่งแยก หรือสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติม อีกทั้งยังขอให้ทุกฝ่ายได้คำนึงถึงกรอบกฎหมาย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนมีความลำบากใจทุกครั้งที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งของประชาชน เพราะไม่ต้องการให้เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นำไปสู่ความรุนแรง ขณะนี้กำลังพลทุกนายเข้าใจดีถึงความพยายามของ ผบ.ทบ.ที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้อย่างดีที่สุดท่ามกลางความขัดแย้ง ภายใต้ความเห็นที่หลากหลายของทุกฝ่าย และขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่า ทหารทุกคนสามารถเป็นที่พึ่งอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนได้อยู่เสมอ" พล.ท.สกล กล่าว


ที่มา ไทยรัฐ
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter