ชายแดนใต้

ชายแดนใต้ | 15 มกราคม 2557, 10:35 

สสม. จัดงาน มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5 ที่ปัตตานีมหกรรมอาหาร

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) ร่วมกับวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ม.อ.ปัตตานี) แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5 As-sihah สุขภาวะ...นิอฺมัตที่ถูกลืม” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2556 ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ ม.อ.ปัตตานี

รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้จัดการแผนงานฯ สสม. กล่าวถึงการเลือกม.อ.ปัตตานีในการจัดงานครั้งนี้เนื่องจากปัตตานีเป็นศูนย์กลางของมุสลิมชายแดนใต้ รวมทั้งมีองค์ประกอบทุกอย่างเหมาะสมในการจัดงาน กิจกรรมทุกอย่างล้วนน่าสนใจ มีการนำการแสดง “ซีลัตฮารีเมา และอนาชีด ตัวแทนจากสมาชิกวง Farhan” วัฒนธรามพื้นบ้านมลายูที่น่าสนใจ และอาหารโบราณหาทานยากมาสาธิตในงานทั้งขนมอาเกาะ ตูปะตีเนะฮฺ ลอเฆาะฮาบู บุตูฮัลบอ ลาดู เกอและห์ฮาบี เป็นต้น


งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย เป็นงานที่รวมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตในวิถีอิสลาม ซึ่งในงานมหกรรมก่อนหน้านี้เริ่มมีการจัดระบบการทิ้งขยะ จนถึงครั้งนี้มีการต่อยอดให้มีการแยกขยะในงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้งานอื่นๆ ในสังคมมุสลิม มีการสาธิตการประกอบอาหารมุสลิมพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย การจัดนิทรรศการขององค์กรมุสลิม การแสดงอาหารท้องถิ่นมุสลิมจากทุกภูมิภาค การแสดงมินิคอนเสิร์ตวง IN TEAM วงอนาชีดชื่อดังจากมาเลเซีย การออกร้านต่างๆ และสำคัญคือ การเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในสังคมมุสลิม และการมอบโล่ให้กับบุคลากรมุสลิมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาวะ และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

ที่มา  http://www.fatonionline.com/index.php/news/detail/2202Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter