ชายแดนใต้
ชายแดนใต้ | 16 มกราคม 2557, 9:44

ปิดกรุงเทพฯส่งผลกระทบ สำนักงานหนังสือเดินทางยะลางดบริการชั่วคราว


หนังสือเดินทาง


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา แจ้งหยุดให้บริการรับคำร้องและจ่ายเล่มหนังสือเดินทาง จนกว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบแม่ข่ายที่ กรมการกงสุลได้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งว่า สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ ศอ.บต.  อ.เมือง จ.ยะลา มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดให้บริการรับคำร้องและจ่ายเล่มหนังสือเดินทางลงชั่วคราว

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบแม่ข่ายที่ กรมการกงสุลได้

สอบถาม รายเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงสุล โทรศัพท์ 02-3838402-4 หรือ สนง.หนังสือเดินทางจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-274526 หรือสายด่วน ศอ.บต. 1880 ตลอด 24 ชั่วโมงCopyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter