ชายแดนใต้
ชายแดนใต้ I 31 มกราคม 2557, 11:30

อาจารย์ ม.อ.ปัตตานีแถลง หนุนเลือกตั้ง


อาจารย์ ม.อ.ปัตตานี หนุนเลือกตั้งม.อ.ปัตตานีแถลงหนุนการเลือกตั้ง พร้อมขอให้พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นในระบอบรัฐสภา ขอ กกต.จัดเลือกตั้งอย่างเต็มศักยภาพ ขอเรียกร้อง กปปส.ทบทวนการแสดงออกที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และให้รัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรง
 
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 30 มกราคม 2557 คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) นำโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จากคณะรัฐศาสตร์ รศ.ดร.ดวงมน จิตจำนง ข้าราชการบำนาญ ร่วมอ่านแถลงการณ์คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนผู้สนับสนุนประชาธิปไตย ณ บ้านพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี แถลงการณ์มีทั้งหมด 5 ข้อ และมีรายชื่อผู้ร่วมออกแถลงการณ์ทั้งหมด 41 คน ระบุเนื้อหาดังนี้


แถลงการณ์คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนผู้สนับสนุนประชาธิปไตย
 
1.ขอประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

·การเลือกตั้งเป็นสิทธิของพลเมืองที่ได้รับการปกป้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

· การเลือกตั้งเป็นขั้นตอนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ขาดเสียมิได้

·  การเลือกตั้งจะนำไปสู่พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดต่างเข้ามาร่วมต่อรอง อย่างเปิดเผยและเสมอภาค โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปฏิรูป ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

· ระบอบรัฐสภาเป็นกระบวนการคลี่คลายความรุนแรงและลดความขัดแย้ง

· นานาอารยประเทศล้วนแต่สนับสนุนการเลือกตั้งและจับตามองสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยความวิตกกังวลและห่วงใย

 
2.ขอเรียกร้องต่อพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เคยแสดงเจตนารมณ์เชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาให้สนับสนุนการเลือกตั้งอย่างจริงใจ
 
3.ขอเรียกร้องต่อ กกต. ให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงเจตจำนงของประชาชน
 
4.ขอเรียกร้องต่อ กปปส. ในฐานะที่ กปปส. อ้างความชอบธรรมในการคัดค้านการเลือกตั้ง ขอให้ทบทวนการแสดงออกที่เป็นการขัดขวางและละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน
 
5.ขอให้รัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติ ต่อประชาชนทุกฝ่ายอย่างเสมอ ภาคเท่าเทียมกันตามหลักนิติธรรม และยืนหยัดปกป้องประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
 
ด้วยเชื่อมั่นในประชาธิปไตยและสันติภาพ
 
30 มกราคม 2557
 


รายนาม
·          ดวงมน จิตจำนงค์
·          อาหวัง ล่านุ้ย
·          วรวิทย์ บารู
·          ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
·          วันเนาว์ ยูเด็น
·          มะเนาะ ยูเด็น
·          สามารถ ทองเฝือ
·          เอกรินทร์ ต่วนศิริ
·          ฮารา ชินทาโร
·          สมัชชา นิลปัทม์
·          สนั่น เพ็งเหมือน
·          สมเกียรติ สุขนันตพงศ์
·          แววตา สุขนันตพงศ์
·          นพพร เหรียญทอง
·          ณภัค เสรีรักษ์
·          กุสุมา กูใหญ่
·          บัณฑิต ไกรวิจิตร
·          ปิยะวรรณ ปิยะกาญจน์
·          ฮาดีย์ หะมิดง
·          พุทธพล มงคลวรวรรณ
·          อันธิฌา แสงชัย
·          ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
·          ชยุตพงศ์ โสภีวรรณ์
·          ฮาริส รุ่งเรือง
·          ทวีศักดิ์ ปิ
·          สะรอนี ดือเระ
·          นรพนธ์ คชสิทธิ์
·          สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
·          แวรอมลี แวบูละ
·          หนึ่งกมล พิพิธพันธ์
·          อภิชญา โออินทร์
·          วันพิชิต ศรีสุข
·          ภักดิ์กมล ศิริวัฒน์
·          แวยูโซ๊ะ แวหะยี
·          บดินทร์ แวลาเตะ
·          ดาราณี ทองศิริ
·          ปิง วิชัยดิษฐ
·          อับดุลการิม อัสมาแอ
·          อับดุลนาเซร์ หะแย
·          ฮาซัน หะยีมะเย็ง
·          ศราวุธ เจ๊ะโซะ
 
 

ที่มา ประชาไท
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter