ชายแดนใต้
ชายแดนใต้ I 31 มกราคม 2557, 17:45

มุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยื่นแถลงการณ์เรียกร้องขอบัตรเลือกตั้ง

มุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยื่นแถลงการณ์เรียกร้องขอบัตรเลือกตั้ง


ปัตตานีรวมตัว อ่านแถลงการณ์คัดค้านการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพชาวมลายู และแสดงเจตนารมณ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย

เมื่อเวลา  13.30 น. วันที่ 31 ม.ค. ผู้สื่อข่าว "ข่าวสด" รายงานว่า ที่มัสยิดกลางปัตตานี ชาวมลายูจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักและหวงแหนสิทธิอันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน หลายร้อยคน ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์เพื่อคัดค้านการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพชาวมลายู และแสดงเจตนารมณ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย

โดยมีนายอับดุลเลาะ มะแส รองประธาน อบจ.ปัตตานี เป็นผู้อ่านแถลงการณ์ สรุปความว่า จากการที่ได้มีกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกตนเองว่า กปปส.สงขลา ได้เคลื่อนมวลชนบุกปิดล้อมที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มค และบังคับให้เจ้าหน้าที่งดการส่งบัตรเลือกตั้งของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และยังได้ปักหลักตั้งเวทีบริเวณไปรษณีย์เขต 9 สงขลา เพื่อขัดขวางไม่ไห้มีการเลือกตั้งนั้น ในนามชาวมลายูปัตตานีและคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอประณามการกระทำดังกล่าวว่า เป็นการรุกล้ำความเป็นเจ้าของสิทธิอันชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแสดงให้เห็นถึงจิตใจอันคับแคบ ทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ไม่รับฟังความคิดเห็น

มิหนำซ้ำ ยังมีการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่ก้าวล่วงเข้าไปกำหนดชะตาชีวิตของชาวมลายูปัตตานีอีกด้วย จึงขอเรียกร้องร้องไปยัง กปปส. คน จ.สงขลา กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รีบคืนบัตรเลือกตั้งให้ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ และในวันที่ 2 กพ.นี้หากมีการขัดขวางการเลือกตั้งด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม พวกเราจะไม่ยอมอยู่เฉยๆ ต่อไป หลังจากนั้นทางแกนนำกลุ่มได้มีการยื่นหนังสือแถลงการณ์ให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายนฤพล แหละตี รอง ผวจ.ปัตตานี ผู้แทน ผบก.ภจว.ปัตตานี ผู้แทน กกต.ปัตตานี ผู้แทน ศอ.บต. โดยทางกลุ่มได้ยืนยันว่า หากทางเจ้าหน้าที่ กกต.ไม่สามารถดำเนินการได้ ทางกลุ่มจะมีการยกระดับการชุมนุมต่อไป


    
ที่มา ข่าวสด

    
       
Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter