ชายแดนใต้
ชายแดนใต้ | 2014-02-19 | 16:20:17 | รายงาน : เลขา เกลี้ยงเกลา

กอ.รมน.สั่งมอบ-คืน “อาวุธสงคราม” คุมปืนชายแดนภาคใต้

ไฟใต้กอ.รมน.ออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนชายแดนใต้ ให้ทุกฝ่ายที่ครอบครองอาวุธสงครามโดยมิชอบ ส่งมอบให้ทางราชการภายในสิ้นเดือน ก.พ.จะไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หวังลดจำนวนอาวุธหลังพบล้างแค้นกันเองพุ่ง


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แจ้งว่า เพื่อเป็นการลดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา  ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 11 (5) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 10 (9) และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาตรา 18 (1)  จึงมีคำสั่ง เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้ถือ/ครอบครองอาวุธปืนสงคราม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน สำหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่เท่านั้น  ในส่วนผู้นำท้องที่ กำลังประชาชนทุกประเภท และประชาชนที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ถือ/ครอบครองอาวุธสำหรับการปฏิบัติงานฯ ใช้ได้เฉพาะอาวุธปืนที่ทางราชการแจกให้  แต่ต้องมิใช่เป็นอาวุธสงคราม  หากเป็นอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะรับแจกจ่ายจากทางราชการ หรือจัดหาเอง ตลอดถึงมีการครอบครองอยู่อย่างไม่ถูกต้อง ให้รีบส่งมอบคืนให้กับทางราชการ ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2557  หากล่วงเลยกำหนดและมีการตรวจพบ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


ด้าน นาย วิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  แจ้งอีกว่า สำหรับผู้ครอบครองอาวุธปืนสงครามตามที่ได้แจ้งดังกล่าว สามารถส่งมอบคืนอาวุธปืนได้  ณ ที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกแห่ง  หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข 2 ตัว  หรือหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ที่รับผิดชอบพื้นที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้  เพื่อจัดทำบัญชีควบคุม เพื่อนำส่งมอบศูนย์ควบคุมอาวุธปืนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี โทร.073-335057 หรือ 081-7627995.
 

Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter