ชายแดนใต้
ชาบแดนใต้ Ι 2014-03-05, 01:55:43

เลขากพฐ.ลงพื้นที่มอบนโยบายดูแลครูชายแดนใต้พร้อมมอบสิทธิพิเศษ
 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
 
นายอภิชาติ  จีระวุฒิ กล่าวว่า หน่วยเหนือไม่ได้ทอดทิ้งบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะมีการดูแลในภารกิจ หน้าที่อย่างเต็มที่ ครูมีหน้าที่สอน ผู้บริหารมีหน้าที่อำนวยการ ดำเนินการ บริหารการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เขตต้องดูแลโรงเรียน นักเรียนและครู 

“สำหรับการรักษาความปลอดภัยต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เรื่องการเดินทาง การออกพื้นที่และการดำเนินชีวิต เพราะเมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะได้รับผลกระทบทั้งหมดทั่วทั้งประเทศ เพราะฉะนั้น กพฐ.จึงต้องดูแลบุคลากรในพื้นที่พิเศษด้วยความพิเศษ โดยจะมีการดูแลในเรื่องสิทธิประโยชน์พิเศษของข้าราชการครูชายแดนภาคใต้คือ การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปรับพนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาแล้ว 3 ปี เป็นข้าราชการในพื้นที่  โดยใช้เกณฑ์การปฏิบัติงานลำบากในพื้นที่เสี่ยงมาเป็นองค์ประกอบหลัก และจะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนเสี่ยงภัย จาก 2,500 บาท เพิ่มอีก1,000 บาท เป็น 3,500 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจข้าราชการครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย” นายอภิชาติ กล่าว


Copyrights © 2009 www.publicpostonline.com All Rights Reserved.
E-mail : publicthai@yahoo.com
counter